מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 1/2018 : מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה לממכר מזון ושתייה בבניין הספרייה המרכזית על שם סוראסקי

סטטוס: פעיל יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 27 דצמבר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 28.01.18 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות

קבצים מצורפים: