מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביבפטור ממכרז

מס' סידורי יחידה מפרסמת שם ספק מהות ההתקשרות תקופת התקשרות תאריך פרסום נימוקי ההחלטה
48-118 הנדסה ותחזוקה החלטת ועדת הפטור - יובל קדמון עד תום הפרוייקט 13.08.12 פרטים
48-125 הנדסה ותחזוקה פרויקט ביהס לאדריכלות עש עזריאלי, עבודות תכנון תאורה עד סיום הפרויקט 27.01.13 פרטים
48-126 הנדסה ותחזוקה פרויקט ביהס לאדריכלות עש עזריאלי, עבודות צילום והעתקות עד סיום הפרויקט 27.01.13 פרטים
48-127 הנדסה ותחזוקה פרויקט ביהס לאדריכלות עש עזריאלי, עבודות תכנון אינסטלציה עד סיום הפרויקט 27.01.13 פרטים
48-128 הנדסה ותחזוקה פרויקט ביהס לאדריכלות עש עזריאלי, עבודות תכנון חשמל עד סיום הפרויקט 27.01.13 פרטים
48-129 הנדסה ותחזוקה פרויקט ביהס לאדריכלות עש עזריאלי, עבודות תכנון מיזוג אויר עד סיום הפרויקט 27.01.13 פרטים
48-130 הנדסה ותחזוקה פרויקט ביהס לאדריכלות עש עזריאלי, עבודות קונסטרוציה עד סיום הפרויקט 27.01.13 פרטים
48-153 הנדסה ותחזוקה התקשרות המשך עם חברת להבות לתשתית כיבוי אש לארבעה בניינים בקמפוס עד תום הפרוייקט 07.05.13 פרטים
48-162 הנדסה ותחזוקה ספק יחיד - קרן רש"י עד השלמת התכנון הראשוני ובדיקת עלויות הפרויקט 01.10.13 פרטים
48-163 הנדסה ותחזוקה התקשרות המשך עם חברת שיתופית לביצוע עבודות בינוי וגמר חניון בניין אוספים עד תום הפרויקט 02.10.13 פרטים
48-183 הנדסה ותחזוקה התקשרות המשך להפעלת עגלה בבניין ביה"ס לעבודה סוציאלית עד ליום 1/3/2014 או עד לקביעת זוכה במכרז לפי המוקדם 25.11.13 פרטים
48-191 הנדסה ותחזוקה התקשרות המשך להפעלת בית אוכל בבניין גילמן הפקולטה למדעי הרוח עד לתאריך 1/4/2014 או עד תום הליכי המכרז וכניסת בר-הרשות הזוכה - לפי המוקדם מביניהם 11.12.13 פרטים
48-214 הנדסה ותחזוקה ספק יחיד - חברת רביב טל אדריכלות סביבתית ספציפית 06.03.14 פרטים
48-218 הנדסה ותחזוקה הארכת התקשרות עם חברת קבוצת השומרים - שמירה ובטחון בעמ למתן שירותי שמירה לאבטחת הקמפוס עד לגמר הליכי המכרז ותחילת מתן שירותיו של הספק שייקבע במכרז, ובכל מקרה עד לא יאוחר מיום 28.2.2015 07.05.14 פרטים
48-225 הנדסה ותחזוקה ספק יחיד - חברת דינמיקה דיזיין בעמ ספציפית 02.06.14 פרטים
48-230 הנדסה ותחזוקה ספק יחיד - התקשרות עם חברת אורד מערכות בקרה בעמ 5 שנים 13.05.14 פרטים
48-232 הנדסה ותחזוקה התקשרות המשך להפעלת בית האוכל בבניין וולפסון הפקולטה להנדסה עד ליום 30.11.2014 או עד לקביעת הזוכה במכרז, לפי המוקדם 30.06.14 פרטים
48-248 הנדסה ותחזוקה חברת מהלב - מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בעמ- ספק יחיד עד לסיום הפרוייקט 26.08.14 פרטים
48-268 הנדסה ותחזוקה הרחבת התקשרות קיימת עם חברת ברקאי- בני ברוקשטיין בעמ לאספקה, הרכבה והפעלה של ציוד אודיו וידאו בהתאם להסכם המקורי- עד לחודש נובמבר 2015 12.11.14 פרטים
48-281 הנדסה ותחזוקה הרחבת התקשרות קיימת עם האדריכל יובל כנעני עד לסיום הפרויקט 01.01.15 פרטים
48-285 הנדסה ותחזוקה הרחבת התקשרות קיימת להקמת תחנת השנאה בחניון הגן הבוטני בגין תוספת שנאי ולוח מתח נמוך עד לסיום הפרויקט 07.01.15 פרטים
48-291 הנדסה ותחזוקה התקשרות עם חברת עוצמה 10 מערכות מידע בעמ - ספק יחיד ספציפית 13.01.15 פרטים
48-292 הנדסה ותחזוקה אישור התקשרות עם חברת ד.מ (3000) הנדסה בע"מ להספקה והתקנה של אודיו וידאו לאודיטוריום על שם יוסף ורעיה יגלום בבניין הסנאט באוניברסיטת תל אביב - התקשרות עם זוכה במכרז חשכל עד תום הפרויקט 13.01.15 פרטים
48-304 הנדסה ותחזוקה התקשרות עם צעד ירוק - ספק יחיד ספציפית 05.02.15 פרטים
48-325 הנדסה ותחזוקה התקשרות עם בוקסאיט הפצה מתקדמת בעמ- ספק יחיד ספציפית 06.08.15 פרטים
48-329 הנדסה ותחזוקה התקשרות המשך עם חברת אי.אס.אס אשמורת בעמ למתן שירותי ניקיון בחלק הצפוני עד לגמר הליכי המכרז החדש ותחילת מתן שירותיו של הספק הזוכה במכרז ובכל מקרה לא יאוחר מיום 31/12/2015 31.08.15 פרטים
48-330 הנדסה ותחזוקה ספק יחיד - חברת בוקסאיט הפצה מתקדמת בעמ 08.09.15 פרטים
48-337 הנדסה ותחזוקה ספק יחיד - חברת משב הנדסת קירור ומיזוג אויר (1965) בעמ חמש שנים נוספות 07.10.15 פרטים
48-340 הנדסה ותחזוקה הרחבת התקשרות עם חברת צ.י.דרור לפנים הבנין (1988) בעמ לביצוע שיפוץ נוסף במבנה בית הספר לרפואת שיניים עד לסיום הפרויקט 20.10.15 פרטים
48-361 הנדסה ותחזוקה הארכת התקשרות קיימת למתן שירותי ניקיון בחלק הצפוני של קמפוס האוניברסיטה עד לגמר הליכי המכרז החדש ותחילת מתן שירותיו של הספק הזוכה במכרז ובכל מקרה לא יאוחר מיום 31/3/2016 02.12.15 פרטים
48-369 הנדסה ותחזוקה הרחבת התקשרות קיימת עם חברת רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בעמ לביצוע רצפת בטון בחניון התת קרקעי של המוזיאון ומכון המחקר לאוספי טבע על שם שטיינדהרט עד תום הפרויקט 11.01.16 פרטים
48-383 הנדסה ותחזוקה הרחבת התקשרות קיימת עם חברת אלקו התקנות ושירותים (1973) בעמ עד תום הפרויקט 24.02.16 פרטים
48-386 הנדסה ותחזוקה הארכת התקשרות קיימת למתן שירותי ניקיון בחלק הצפוני של קמפוס האוניברסיטה עד לגמר הליכי המכרז החדש ותחילת מתן שירותיו של הספק הזוכה במכרז ובכל מקרה לא יאוחר מיום 31/7/2016 29.02.16 פרטים
48-391 הנדסה ותחזוקה הארכת תקופת התקשרות קיימת להפעלת עגלה זמנית בבניין גילמן עד ליום 14.5.2016 14.03.16 פרטים
48-392 הנדסה ותחזוקה הרחבת התקשרות עם חברת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ לבניית חמש קומות נוספות בבניינים 6, 7 ו- 8 במתחם ברושים ספציפית 15.03.16 פרטים
48-393 הנדסה ותחזוקה הרחבת התקשרות עם חברת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ לתכנון שלושה בניינים נוספים וחניון תת קרקעי במתחם ברושים ספציפית 15.03.16 פרטים
48-394 הנדסה ותחזוקה התקשרות המשך עם ביהס שנקר חמש שנים נוספות 15.03.16 פרטים
48-405 הנדסה ותחזוקה הצבת שלט אלקטרוני חדש של חברת דן בקמפוס 48 חודשים 11.04.16 פרטים
48-418 הנדסה ותחזוקה הארכת תקופת ההתקשרות עם חברת נטו אינווסטמנט בעמ ב- 5 חודשים נוספים עד ליום 30.6.2016 27.06.16 פרטים
48-419 הנדסה ותחזוקה הארכת התקשרות קיימת להפעלת עגלה זמנית בבניין גילמן עד ליום 30.9.2016 27.06.16 פרטים
48-421 הנדסה ותחזוקה הארכת התקשרות קיימת למתן שירותי ניקיון בחלק הצפוני של קמפוס האוניברסיטה עד ליום 31.8.2016 11.07.16 פרטים
48-426 הנדסה ותחזוקה הרחבת התקשרות קיימת עם חברת השביל הירוק בעמ למתן שירותי גינון כך שתכלול גם שירותי טיאוט 3 חודשים 26.07.16 פרטים
48-427 הנדסה ותחזוקה הרחבת פרויקט המעונות באופן שבו יוקם חניון מערבי 27.07.16 פרטים
45-459 הספקה תכנון וביצוע התצוגה המתחלפת במוזאון הטבע עד סוף הפרויקט 28.11.16 פרטים
45-460 הספקה שירותי יעוץ משפטי בתחום ירושות ועיזבונות 16.11.2018 28.11.16 פרטים
45-461 הספקה המשך תמיכה והרחבה של מערך הגיבוי של האוניברסיטה, לרבות רישיונות תוכנה ותחזוקה של מערכת NETWORKER משולבים עם מערכת של DATADOMAIN EMC שנה 28.11.16 פרטים
45-462 הספקה שירותי יעוץ משפטי בתחומים שונים שנה 28.11.16 פרטים
45-463 הספקה שירותי עיצוב למוזיאון הטבע ספציפית 28.11.16 פרטים
45-464 הספקה שירותי שכירת רכבים עד 1.10.2018 04.12.16 פרטים
45-465 הספקה הפקת פסטיבל סרטי סטודנטים שנה 04.12.16 פרטים
45-466 הספקה רכישת כסאות סינכרוניים שנה 04.12.16 פרטים
45-467 הספקה מתן שירותי שליחויות ומשלוחים ברחבי הארץ 21.12.2017 04.12.16 פרטים
48-468 הנדסה ותחזוקה הרחבת התקשרות קיימת עם חברת מולטיפקט ביצועים בעמ כדי לרכוש ציוד מולטימדיה לבית הכנסת והמרכז למורשת היהדות על שם צימבליסטה 13.12.16 פרטים
45-469 הספקה מתן שירותי צילום, הדפסה וסריקה לשימוש הסטודנטים ברחבי הקמפוס עד 30.4.2018 01.01.17 פרטים
45-470 הספקה שרותי יחסי ציבור לפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטה עד 12.1.2018 01.01.17 פרטים
45-471 הספקה שירותי אבחון ומיון תעסוקתי למועמדים לתפקידים באוניברסיטה עד 31.3.2017 או עד סיום הליך מכרזי, המוקדם מבניהם. 01.01.17 פרטים
45-472 הספקה מתן שירותי הסעדה איכותיים עבור הפקולטה למשפטים עד 24.11.2017 01.01.17 פרטים
45-473 הספקה פרסום וקידום אתרים 4 שנים 01.01.17 פרטים
45-474 הספקה עריכת ביטוחי רכב לעובדי האוניברסיטה 31.12.2018 16.01.17 פרטים
45-475 הספקה מתן שירותי בלדרות בינ"ל לאוניברסיטה שנה + שתי אופציות 16.01.17 פרטים
45-476 הספקה רכישת ציוד מתוצרת סיסקו עד 31.5.2017 או עד סיום הליך מכרזי, המוקדם מביניהם 16.01.17 פרטים
45-477 הספקה אספקת ציוד משרדי לאוניברסיטה עד פברואר 2018 16.01.17 פרטים
45-478 הספקה אספקת התקני הדפסה מתכלים 1.3.2018 16.01.17 פרטים
48-479 הנדסה ותחזוקה התקשרות דחופה עם חברת קבוצת השומרים שמירה וביטחון בעמ התקשרות עד לגמר הליכי המכרז החדש אליו מתכננת האוניברסיטה לצאת בקרוב ותחילת מתן שירותיו של הספק החדש שיקבע כזוכה במכרז או עד לתקופה של ארבעה חודשים, לפי המוקדם. 19.01.17 פרטים
45-480 הספקה שדרוג מתן רישיונות עבודה ותמיכה בשימוש .SAS בתוכנת 3 שנים 01.02.17 פרטים
45-481 הספקה שדרוג מערכת הגנה קיימת לתחנות קצה ושרתים של חברת טרנד מיקרו והרחבת אחריות על המערכת הקיימת 3 שנים 01.02.17 פרטים
45-482 הספקה אספקת נייר להדפסה וצילום למשרדי הממשלה בעל תו ירוק או מיערות המנוהלים בצורה בת קיימא עד 31.1.2018 01.02.17 פרטים
45-483 הספקה עיצוב הקמה הטמעה ותחזוקה של אתרי אינטנרנט עד 30.6.2018 או עד קבלת תוצאות מכרז 26.02.17 פרטים
45-484 הספקה הספקת שקיות ניילון לאוניברסיטה עד 20.4.2018 19.02.17 פרטים
45-485 הספקה הספקת כפפות מגן עמידות בכימיקלים ובאורגניזמים עד 27.4.2018 26.02.17 פרטים
45-486 הספקה אספקת דלק לרכבים באמצעות התקני דלק אוטומטיים עד 26.3.2018 26.02.17 פרטים
45-488 הספקה מתן שירותי עיצוב למוזיאון הטבע ספציפית 14.03.17 פרטים
45-489 הספקה מתן שירותי עיצוב למוזיאון הטבע ספציפית 14.03.17 פרטים
45-490 הספקה מתן שירותי אירוח לאורחי האוניברסיטה עד 28.2.2018 14.03.17 פרטים
45-491 הספקה מתן שירותי מעבדה עבור ביה"ס לרפואת שיניים עד לתאריך 1.5.2017 או עד קבלת הכרעה בדבר תוצאות המכרז - המוקדם מביניהם 14.03.17 פרטים
45-492 הספקה שירותי נסיעה במונית עד לתאריך 30.6.2017 או עד לסיום הליכי המכרז וקבלת החלטה על מציע זוכה, המוקדם מבניהם. 14.03.17 פרטים
45-494 הספקה מתן שירותי תחזוקה למערכת CRM שלוש שנים 06.04.17 פרטים
48-495 הנדסה ותחזוקה אישור התקשרות עם חברת ד.מ.הנדסה בעמ להספקת מוצרי צילום ומולטימדיה בפרויקטים שונים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב - זוכה במכרז חשכל 03.05.17 פרטים
48-496 הנדסה ותחזוקה אישור התקשרות עם חברת טלקוד מחשבים בעמ וחברת אי.וי.קום בעמ להספקה והתקנה של מקרנים בפרויקטים שונים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 03.05.17 פרטים
45-497 הספקה שירותי אחזקה לציוד כיבוי אש מטלטל שנה 15.05.17 פרטים
45-498 הספקה רכישת פסנתרי אימון ספציפית 15.05.17 פרטים
45-499 הספקה שירותי אוצרות, יעוץ וליווי לפתיחת המוזיאון עד אוקטובר 2017 15.05.17 פרטים
45-500 הספקה שירותי יעוץ לוועדת ההשקעות עד יוני 2018 15.05.17 פרטים
48-501 הנדסה ותחזוקה הארכת התקשרות עם חברת טי. אנד אם סער ביטחון בעמ עד ליום 31/8/2017 18.05.17 פרטים
48-502 הנדסה ותחזוקה הארכת התקשרות עם חברת קבוצת השומרים שמירה וביטחון בעמ עד ליום 31/8/2017 או עד לגמר הליכי המכרזים החדשים , לפי המוקדם 18.05.17 פרטים
45-503 הספקה רכישת ציוד מתוצרת סיסקו עד 31.10.2017 12.06.17 פרטים
45-504 הספקה הפקת אירועי פתיחת מוזיאון הטבע ספציפית לאירוע 12.06.17 פרטים
45-505 הספקה שירותי יחסי ציבור למוזיאון הטבע באוניברסיטה כ- 6 חודשים 12.06.17 פרטים
45-506 הספקה פרסום כתבות ומחקרים של האוניברסיטה במהלך חודשי הקיץ 12.06.17 פרטים
45-507 הספקה אירוח משלחת חפירות ארכיאולוגיות מה- 6.6.2017 עד 1.9.2017 12.06.17 פרטים
45-508 הספקה פרסום שבוע הסייבר הלאומי במדיות השונות 25-29 יוני 21.06.17 פרטים
48-509 הנדסה ותחזוקה התקשרות עם חברת ספארי בעיר בעמ כספק יחיד לשם הפעלת חנות מוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט 03.08.17 פרטים
45-510 הספקה יעוץ משפטי בתחום הסכמי מחקר בקהילה האירופית שנה 13.08.17 פרטים
45-511 הספקה אספקת ציוד מחשוב לאוניברסיטה - מימוש זכות ברירה עם ספקי המסגרת 1.11.2018 13.08.17 פרטים
45-512 הספקה שירותי יעוץ ביטוחי לאוניברסיטה עד 11.8.2018 13.08.17 פרטים
45-513 הספקה שירותי אספקת כתבות, מאמרים וראיונות בהם מוזכרת האוניברסיטה בתקשורת 5 שנים 13.08.17 פרטים
45-514 הספקה יעוץ וייצוג משפטי עד 25.1.2018 13.08.17 פרטים
45-515 הספקה קיום יריד תעסוקה שנתי שנת 2017 13.08.17 פרטים
48-516 הנדסה ותחזוקה הארכת התקשרות עם חברת טי. אנד אם סער ביטחון בעמ עד ליום 15/9/2017 15.08.17 פרטים
45-517 הספקה שימוש באולמות הכנסים של בית התפוצות 5 שנים 07.09.17 פרטים
45-518 הספקה שירותי תחזוקת מתקני מים עד יוני 2018 13.09.17 פרטים
45-519 הספקה שירותי יחסי ציבור לדוברת האוניברסיטה עדיוני 2018 13.09.17 פרטים
45-520 הספקה עיצוב תצוגות במוזיאון הטבע ספציפית 13.09.17 פרטים
45-521 הספקה שירותי ייעוץ וסיוע בתחום ארגון ניהולי של מרכזי מחקר שנה 13.09.17 פרטים
45-522 הספקה הפקת Makehaton הנדסי מידית ועד לאחר חודש נובמבר 2017 13.09.17 פרטים
45-523 הספקה שירותי שליחויות ומשלוחים ברחבי הארץ עד 21.12.2018 13.09.17 פרטים
45-524 הספקה ביטוח תאונות אישיות לרופאי שיניים מתנדבים עד 31.7.2018 13.09.17 פרטים
48-525 הנדסה ותחזוקה הארכת התקשרות עם חברת א.ג.מ. ניהול מזנונים (1997) בעמ - בר הרשות להפעלת בית אוכל בבניין הפקולטה למשפטים עד ליום 31/12/2017 24.09.17 פרטים
45-526 הספקה שירותי "אפליקציה סלולרית" קיימת המטפלת בכל הנושאים האקדמיים הנדרשים באוניברסיטה שנה + שתי אופציות כל אחת שנה 15.10.17 פרטים
45-527 הספקה שירותי הוראת השפה העברית עד 30.6.2018 4 אופציות כל + אחת שנה 09.11.17 פרטים
45-528 הספקה תחזוקה למוצרי של control- M BMC חברת 5 שנים 09.11.17 פרטים
45-529 הספקה שירותי סריקה ומפתוח עד 31.8.2020 09.11.17 פרטים
45-530 הספקה אספקת גלילי גז שונים וחנקן נוזלי עד 20.9.2018 09.11.17 פרטים
45-531 הספקה פינוי פסולת ביולוגית ופינוי פגרים מהאוניברסיטה עד 20.9.2018 09.11.17 פרטים
45-532 הספקה הספקת מעטפות מודפסות עד 16.9.2018 09.11.17 פרטים
45-533 הספקה הרחבה לשרת אחסון למערכת קיימת חד פעמי 21.11.17 פרטים
45-534 הספקה שיתוף פעולה בתחום ההוראה 3 שנים 21.11.17 פרטים
45-535 הספקה אספקת נייר מוגן מפני זיוף עד 24.10.2018 21.11.17 פרטים