התקשרות עם ספק חוץ איטלקי לשם אספקה של אבן פורפידו והתקנתה ברחבת בית הכנסת על שם צימבליסטה ובפרויקט בניין צ'ק פוינט

בחינת קיום ספק יחיד/חוץ מס' 137: התקשרות עם ספק חוץ איטלקי לשם אספקה של אבן פורפידו והתקנתה ברחבת בית הכנסת על שם צימבליסטה ובפרויקט בניין צ'ק פוינט
מספר הודעה: 
48-137
נושא: 
התקשרות עם ספק חוץ איטלקי לשם אספקה של אבן פורפידו והתקנתה ברחבת בית הכנסת על שם צימבליסטה ובפרויקט בניין צ'ק פוינט
תקופת התקשרות: 
כחמישה חודשים
תאריך אחרון להשגות:
26/06/2018 - 17:00
יצירת קשר: 
תאריך פירסום:
14/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive