הרחבת התקשרות עם חברת י.ע.פ יצחק עפר ופיתוח בע"מ לביצוע עבודות פיתוח ואספלט

פטור ממכרז מס' 154: הרחבת התקשרות עם חברת י.ע.פ יצחק עפר ופיתוח בע"מ לביצוע עבודות פיתוח ואספלט
מספר הודעה: 
48-154
נושא: 
הרחבת התקשרות עם חברת י.ע.פ יצחק עפר ופיתוח בע"מ לביצוע עבודות פיתוח ואספלט
שם הספק: 
י.ע.פ יצחק עפר ופיתוח בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד תום הפרויקט
סכום התקשרות: 
.
תאריך אחרון להשגות:
26/08/2018 - 17:00
יצירת קשר: 
תאריך פירסום:
14/08/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive