הארכת התקשרות עם חברת פלפלת קניונים בע"מ להפעלת עגלה בבניין ביה"ס לעבודה סוציאלית

פטור ממכרז מס' 170: הארכת התקשרות עם חברת פלפלת קניונים בע"מ להפעלת עגלה בבניין ביה"ס לעבודה סוציאלית
מספר הודעה: 
48-170
נושא: 
הארכת התקשרות עם חברת פלפלת קניונים בע"מ להפעלת עגלה בבניין ביה"ס לעבודה סוציאלית
תחום: 
הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
שם הספק: 
פלפלת קניונים בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד ליום 31/1/2019 או עד לקביעת ההצעה הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם
תאריך אחרון להשגות:
02/11/2018 - 17:00
תאריך פירסום:
21/10/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive