הצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות לקהל הסטודנטים

מכרז מס' הס/15/2018: הצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות לקהל הסטודנטים
מספר מכרז: 
הס/15/2018
סטטוס: 
מבוטל
תחום: 
טובין - אחר
תאריך אחרון להגשת הצעה:
13/09/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
הערה כללית: 

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה עד ליום 13/09/2018 עד השעה 12:00

 

שם הזוכה: 
טכנו-אל פתרונות הדפסה מתקדמים (1994) בע"מ
תאריך פרסום:
24/07/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive