מכרז פומבי למתן שירותים של בקרה על בדיקת חשבונות בפרויקטים של בינוי באוניברסיטת תל אביב

מכרז מס' 3218/2018 : מכרז פומבי למתן שירותים של בקרה על בדיקת חשבונות בפרויקטים של בינוי באוניברסיטת תל אביב
מספר מכרז: 
3218/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
שירותים - אחר
תאריך אחרון להגשת הצעה:
16/08/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
יצירת קשר: 
שם הזוכה: 
טלמט בע"מ
תאריך פרסום:
25/07/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive