מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מועדון סטודנטים ע"ש משפחת סטנלי וג'ויס בלק במתחם ברושים

מכרז מס' 4/2018: מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מועדון סטודנטים ע"ש משפחת סטנלי וג'ויס בלק במתחם ברושים
מספר מכרז: 
4/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
תאריך אחרון להגשת הצעה:
15/07/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
סיור ספקים: 
סיור המציעים יערך באופן פרטני במקום, לתיאום יש לפנות למר טל אידלמן בטלפון: 03-6409754 או בדוא"ל: tale@tauex.tau.ac.il. השתתפות בסיור המציעים הינה חובה.
יצירת קשר: 
שם הזוכה: 
מנגה יזמות בע״מ
תאריך פרסום:
20/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive