הרחבת היקף ההתקשרות עם חברת דור טכנולוגיות מידע בע"מ המספקת שירותי ניהול פרויקט ופיקוח על פרויקט הקמת דטה סנטר בבניין מרכז החישובים בקמפוס כך שתכלול גם את מרכיב מיפוי מצב ארונות מחשוב קיים מול מצב ארונות מחשוב עתידי

פטור ממכרז מס' 151: הרחבת היקף ההתקשרות עם חברת דור טכנולוגיות מידע בע"מ המספקת שירותי ניהול פרויקט ופיקוח על פרויקט הקמת דטה סנטר בבניין מרכז החישובים בקמפוס כך שתכלול גם את מרכיב מיפוי מצב ארונות מחשוב קיים מול מצב ארונות מחשוב עתידי
מספר הודעה: 
48-151
נושא: 
הרחבת היקף ההתקשרות עם חברת דור טכנולוגיות מידע בע"מ המספקת שירותי ניהול פרויקט ופיקוח על פרויקט הקמת דטה סנטר בבניין מרכז החישובים בקמפוס כך שתכלול גם את מרכיב מיפוי מצב ארונות מחשוב קיים מול מצב ארונות מחשוב עתידי
תחום: 
תכנון וניהול בתחום הבניה
שם הספק: 
דור טכנולוגיות מידע בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד תום הפרויקט
סכום התקשרות: 
470,000 ש"ח כולל מע"מ
תאריך אחרון להשגות:
20/08/2018 - 17:00
יצירת קשר: 
תאריך פירסום:
08/08/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive