מכרז פומבי התקשרות למתן שרותי אבטחה לטיולים של אוניברסיטת תל אביב

מכרז מס' 5515/2018 : מכרז פומבי התקשרות למתן שרותי אבטחה לטיולים של אוניברסיטת תל אביב
מספר מכרז: 
5515/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
שירותי שמירה
שירותים - אחר
תאריך אחרון להגשת הצעה:
07/10/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
יצירת קשר: 
שם הזוכה: 
אורב אבטחה ורפואה (ב.י.) בע"מ
תאריך פרסום:
14/08/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive