הרחבת ההתקשרות עם חברת ברק גדעון בע"מ למתן שירותי ניקיון גם בחלק הצפוני של הקמפוס בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה (החלק הדרומי של הקמפוס)

פטור ממכרז מס' 150: הרחבת ההתקשרות עם חברת ברק גדעון בע"מ למתן שירותי ניקיון גם בחלק הצפוני של הקמפוס בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה (החלק הדרומי של הקמפוס)
מספר הודעה: 
48-150
נושא: 
הרחבת ההתקשרות עם חברת ברק גדעון בע"מ למתן שירותי ניקיון גם בחלק הצפוני של הקמפוס בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה (החלק הדרומי של הקמפוס)
שם הספק: 
ברק גדעון בע"מ
תקופת התקשרות: 
כשנתיים, עד ליום 31.2020
סכום התקשרות: 
כ- 6 מיליון ש"ח בשנה
תאריך אחרון להשגות:
12/08/2018 - 17:00
יצירת קשר: 
תאריך פירסום:
31/07/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive