מכרז פומבי לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

מכרז מס' 3213/2019: מכרז פומבי לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב
מספר מכרז: 
3213/2019
סטטוס: 
מבוטל
תחום: 
מחשוב - ציוד ושירותים
שירותים - אחר
תאריך אחרון להגשת הצעהלהגשת הצעה:
28/10/2019 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
הגשת הצעה/מועמדות: 
להגשת הצעה
סיור ספקים: 
סיור ספקים הנו חובה ויתקיים בתיאום מראש עם מר. עידו ברשן לצורך התיאום יש לציין את שם המכרז ונושא הפניה. אימייל: idobarshan@tauex.tau.ac.il טלפון: 03-6408446
הערה כללית: 

סיור ספקים הנו חובה.

 מועד אחרון להגשת הצעות נדחה בזאת ליום 7.9.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00.

תאריך פרסום:
01/05/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive