אספקת שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע עבור יחידת נוער שוחר מדע

מכרז מס' הס/18/2018: אספקת שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע עבור יחידת נוער שוחר מדע
מספר מכרז: 
הס/18/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
הפקת אירועים, אירוח, והסעדה
שירותים - אחר
תאריך אחרון להגשת הצעה:
01/01/2019 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
שם הזוכה: 
הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ
תאריך פרסום:
03/12/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive