אספקת מוצרי משפחת API-M (רישוי ותחזוקת תוכנה)

פטור ממכרז מס' 235: אספקת מוצרי משפחת API-M (רישוי ותחזוקת תוכנה)
מספר הודעה: 
45-235
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
אספקת מוצרי משפחת API-M (רישוי ותחזוקת תוכנה)
שם הספק: 
NessPro
תקופת התקשרות: 
בהתאם לתנאי חשכ"ל
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
06/05/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive