תמיכה בסטודנטים בני מיעוטים

פטור ממכרז מס' 204: תמיכה בסטודנטים בני מיעוטים
מספר הודעה: 
45-204
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
תמיכה בסטודנטים בני מיעוטים
שם הספק: 
אגודת הסטודנטים
תקופת התקשרות: 
שנה + שלוש אופציות
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
21/01/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive