שירותי אחזקה לציוד כיבוי אש מטלטל

פטור ממכרז מס' 140: שירותי אחזקה לציוד כיבוי אש מטלטל
מספר הודעה: 
45-140
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
שירותי אחזקה לציוד כיבוי אש מטלטל
שם הספק: 
א.דנאן מערכות כיבוי אש בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד 13.4.2019
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
05/07/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive