שירותי יעוץ לוועדת השקעות

פטור ממכרז מס' 141: שירותי יעוץ לוועדת השקעות
מספר הודעה: 
45-141
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
שירותי יעוץ לוועדת השקעות
שם הספק: 
אקסקליבר קפיטל בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד יוני 2019
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
05/07/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive