אירוע פרישה מעובדים

פטור ממכרז מס' 188: אירוע פרישה מעובדים
מספר הודעה: 
45-188
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
אירוע פרידה מפורשים
שם הספק: 
קמילו אירועים בע"מ
תקופת התקשרות: 
מאי 2019
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
18/12/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive