שרותי פרסום באינטרנט

פטור ממכרז מס' 129: שרותי פרסום באינטרנט
מספר הודעה: 
45-129
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
שרותי פרסום באינטרנט
שם הספק: 
טוויסטד תקשורת שיווקית בע"מ
תקופת התקשרות: 
מוגבל עד 50,000 ש"ח
סכום התקשרות: 
כ - 20,000 ש"ח
תאריך אחרון להשגות:
24/06/2018 - 17:00
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
12/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive