מתן שירותי יעוץ ארגוני

פטור ממכרז מס' 159: מתן שירותי יעוץ ארגוני
מספר הודעה: 
45-159
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
מתן שירותי יעוץ ארגוני
תחום: 
ייעוץ
שם הספק: 
יועצים זוכי מכרז יעוץ ארגוני : ארנסט יאנג (ישראל) בע"מ צפנת, זוז שיווק, ארנסט יאנג, וזוהר פרופר
תקופת התקשרות: 
שנה
סכום התקשרות: 
בהתאם לקבוע בהסכם עם כל ספק
תאריך אחרון להשגות:
28/10/2018 - 05:56
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
16/10/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive