מתן שירותי יחסי ציבור לדוברת האוניברסיטה

פטור ממכרז מס' 142: מתן שירותי יחסי ציבור לדוברת האוניברסיטה
מספר הודעה: 
45-142
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
מתן שירותי יחסי ציבור לדוברת האוניברסיטה
שם הספק: 
גיתם.בי.די.או
תקופת התקשרות: 
עד יוני 2019
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
05/07/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive