ביטוח אחריות מקצועית רפואית

פטור ממכרז מס' 147: ביטוח אחריות מקצועית רפואית
מספר הודעה: 
45-147
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
ביטוח אחריות מקצועית רפואית
שם הספק: 
הראל חברה לביטוח בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד 31.7.2019
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
08/07/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive