אספקת שירותי חניה לאורחים וסגל האוניברסיטה

בחינת קיום ספק יחיד/חוץ מס' 236: אספקת שירותי חניה לאורחים וסגל האוניברסיטה
מספר הודעה: 
45-236
נושא: 
אספקת שירותי חניה לאורחים וסגל האוניברסיטה
שם הספק: 
אחוזות החוף בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד 18.3.2024
תאריך אחרון להשגות:
27/06/2019 - 17:00
תאריך פירסום:
13/06/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive