הגב' עופרי אלרון

תפקיד: 
מנהלת מדור התקשרויות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive