פטור ממכרז

מס' הודעהיחידה מפרסמתמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותתאריך פרסוםקבצים נלווים
45-100 יחידת הספקהתחזוקה שוטפת למערכת ייעודית לניהול והקצאת חדרים "גראד" כולל התאמות ייחודיות למערכת בחינות וקורסים שפותחה מול מערך פנים אוניברסיטאיאמיר לופוחמש שנים11/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-101 יחידת הספקהמנהלי תיקים שפועלים בוועדות ההשקעות השונות: פעילים, אי בי אי, אלטושלר, ילין לפידות, אקסלנס, פסגות ומיטב דש פעילים, אי בי אי, אלטושלר, ילין לפידות, אקסלנס, פסגות ומיטב דשחמש שנים11/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-102 יחידת הספקהרכישת כיסאות סינכרונייםאחים וקסמן תעשיות בע"משנה11/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-103 יחידת הספקהרכישת רישיונות ותחזוקה של oracle תוכנות ושירותים מקצועייםאורקל ישראל בע"מחמש שנים11/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-104 יחידת הספקההתקשרות לשירותי ארגון והפקת יריד התעסוקה בקמפוס"נכס" החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטיםשנה + שנה אופציה 11/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-107 יחידת הספקהרכישת רישיונות ותחזוקה של תוכנה ושירותים מקצועייםSalesforce Org5 שנים04/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-108 יחידת הספקהשירותי הסעדה לכנס הסייברפטיט פוד בע"משנה04/01/2018דיווח החלטת ועדה
48-113אגף הנדסה ותחזוקהפיילוט לשיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב למיזם שיתוף אופניים בקמפוס האוניברסיטהאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב3 חודשים22/03/2018דיווח על החלטת ועדת המכרזים
48-114אגף הנדסה ותחזוקההשכרת שטחים בבניין הנדסאים לחברת "רמות" לשם הפעלת המשרדים של "טאו ונצ'ורס בע"מ"חברת "רמות" לשם הפעלת המשרדים של "טאו ונצ'ורס בע"מ".22/03/2018דיווח על החלטת ועדת המכרזים
48-115אגף הנדסה ותחזוקההתקשרות המשך עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ למתן שירותי אחזקה למערכת השקיית הגינון בקמפוס האוניברסיטה - ספק יחידחברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ3 שנים בתוספת אופציה להארכה של 3 שנים נוספות השמורה לאוניברסיטה10/04/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive