פטור ממכרז

מס' הודעהיחידה מפרסמתמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותתאריך פרסוםקבצים נלווים
45-100 יחידת הספקהתחזוקה שוטפת למערכת ייעודית לניהול והקצאת חדרים "גראד" כולל התאמות ייחודיות למערכת בחינות וקורסים שפותחה מול מערך פנים אוניברסיטאיאמיר לופוחמש שנים11/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-101 יחידת הספקהמנהלי תיקים שפועלים בוועדות ההשקעות השונות: פעילים, אי בי אי, אלטושלר, ילין לפידות, אקסלנס, פסגות ומיטב דש פעילים, אי בי אי, אלטושלר, ילין לפידות, אקסלנס, פסגות ומיטב דשחמש שנים11/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-102 יחידת הספקהרכישת כיסאות סינכרונייםאחים וקסמן תעשיות בע"משנה11/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-103 יחידת הספקהרכישת רישיונות ותחזוקה של oracle תוכנות ושירותים מקצועייםאורקל ישראל בע"מחמש שנים11/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-104 יחידת הספקההתקשרות לשירותי ארגון והפקת יריד התעסוקה בקמפוס"נכס" החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטיםשנה + שנה אופציה 11/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-107 יחידת הספקהרכישת רישיונות ותחזוקה של תוכנה ושירותים מקצועייםSalesforce Org5 שנים04/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-108 יחידת הספקהשירותי הסעדה לכנס הסייברפטיט פוד בע"משנה04/01/2018דיווח החלטת ועדה
48-113אגף הנדסה ותחזוקהפיילוט לשיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב למיזם שיתוף אופניים בקמפוס האוניברסיטהאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב3 חודשים22/03/2018דיווח על החלטת ועדת המכרזים
48-114אגף הנדסה ותחזוקההשכרת שטחים בבניין הנדסאים לחברת "רמות" לשם הפעלת המשרדים של "טאו ונצ'ורס בע"מ"חברת "רמות" לשם הפעלת המשרדים של "טאו ונצ'ורס בע"מ".22/03/2018דיווח על החלטת ועדת המכרזים
48-115אגף הנדסה ותחזוקההתקשרות המשך עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ למתן שירותי אחזקה למערכת השקיית הגינון בקמפוס האוניברסיטה - ספק יחידחברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ3 שנים בתוספת אופציה להארכה של 3 שנים נוספות השמורה לאוניברסיטה10/04/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
48-120אגף הנדסה ותחזוקההתקשרות עם חברת ד.מ הנדסה בע"מ לאספקה והתקנה של מערכות אודיו וידאו בהסכם מסגרת באוניברסיטת תל אביבד.מ.הנדסה בע"מ6 חודשים15/05/2018דיווח על החלטת ועדת המכרזים
45-122 יחידת הספקההספקת כפפות מגן עמידות בכימיקלים ובאורגניזמיםרתוך טכנולוגיות בטיחות בע"מעד 27.4.201907/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-123 יחידת הספקהמיזם משותף להקמה ותפעול קהילת חדשנות בתחום ערים חכמותעמותת מרכז פרס לשלוםעד 28.2.1907/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-124 יחידת הספקהשירותי כביסה, גיהוץ, ניקוי יבשקלוגני ניקוי יבקש ושירותי כביסה 1997 בע"מעד 14.3.201912/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-125 יחידת הספקההרחבת התקשרות עם מעצבי תצוגות למתן שירותי עיצוב למוזיאון הטבעניצן רפאלי, טוקן, הטחנה לעיצוב, אורי גלזר והתעשייהספציפית12/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-126 יחידת הספקהביטוח דירקטורים ונושאי משרההראל חברה לביטוח בע"מעד 31.7.201912/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-127 יחידת הספקהשירותי עמילות מכס, שילוח בינ"ל, הובלה יבשתית בארץ ובחו"ל וביטוח ימיקריאף אלבטרוס בע"מעד 3.2.201912/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-128 יחידת הספקהשירותי בלדרות בינלאומית הכוללים שירותי עמילות מכס וביטוח מטעניםמנטפילד 1983 בע"מעד 6.2.201912/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-129 יחידת הספקהשרותי פרסום באינטרנטטוויסטד תקשורת שיווקית בע"מ מוגבל עד 50,000 ש"ח 12/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-130 יחידת הספקהשירותי יעוץ משפטי רינקוב, סנדרוביץ', חמד, משרד ש.הורוביץ, משרד מידן תדמור, משרד מ.פירון ושות'עד לסיום הטיפול המשפטי12/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-131 יחידת הספקהניהול הפקת 5 סרטי קמפיין לאירוע חבר הנאמניםלא, לא, לא, לא ,לא, כן בע"מעד סיום הפרויקט 12/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-132 יחידת הספקהאספקת דלק לרכביםסונול ישראל בע"מעד 26.4.201914/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-133 יחידת הספקהאספקת נייר בעל ביצועים סביבתיים משופרים במסגרת מכרז מרכזי קרביץ 1974 בע"מעד 31.1.201914/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-134 יחידת הספקהמיזם משותף להקמה ותפעול קהילת חדשנות בתחום ערים חכמותעתידיםעד 28.2.201914/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-135 יחידת הספקהאספקת ציוד משרדיקרביץ 1974 בע"מ6 חודשים14/06/2018דיווח החלטת ועדה
45-136 יחידת הספקהשירותי תחזוקת מתקני מיםשטראוס מים בע"מחמש שנים14/06/2018דיווח החלטת ועדה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive