פטור ממכרז

מס' הודעהיחידה מפרסמתמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותתאריך פרסוםקבצים נלווים
48-213אגף הנדסה ותחזוקההתקשרות עם חברת ירון לוי ניהול פרויקטים בע"מ ח.פ. 514494582 לשם מתן שירותי ניהול פרוייקט לעבודות פנים וגמר באגף האוניברסיטה שבבניין למחקר בהנדסה "ברודקום" ירון לוי ניהול פרויקטים בע"מעד תום הפרויקט27/02/2019הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת הגורם המקצועי
45-218 יחידת הספקהיעוץ משפטי עו"ד חיים ברנזוןשנה 24/03/2019דיווח החלטת ועדה
45-219 יחידת הספקהשירותי כביסה, גיהוץ, ניקוי יבשקלוגני ניקוי יבש ושירותי כביסה (1997) בע"משנה24/03/2019דיווח החלטת ועדה
45-220 יחידת הספקהשירותי ייעוץ, בדיקה וטיפול בחיובי מיסוי עירוני, מים וביובמשרד עו"ד מוסקוביץ אזרואלשנה24/03/2019דיווח החלטת ועדה
45-221 יחידת הספקהאספקת כפפות מגן עמידות לכימיקלים ריתוך טכנולוגיות בטיחות בע"משנה 24/03/2019דיווח החלטת ועדה
45-222 יחידת הספקההחלפת כונני קלטות ברובוט הגיבוי הקיים של מערכת הגיבוי המרכזיתטלדור מערכות מחשבים(1986) בע"משנתיים24/03/2019דיווח החלטת ועדה
45-223 יחידת הספקהאספקת ציוד טכני וציוד חשמל למחסן מרכזי סלע רם לירן בע"מ וחשמל ישיר חולון בע"משנה24/03/2019דיווח החלטת ועדה
45-226 יחידת הספקהשירותי בדיקה דיגיטלית של מחברות בחינה סרוקותTomax- Scanning Solutions Ltd3 שנים + ש שנים אופציה 04/04/2019הודעה על פטור ממכרז
45-227 יחידת הספקהייצוג האוניברסיטה כקובל בהליכי משמעת משרד עו"ד סרטל, סהראי, לזר ספציפית04/04/2019הודעה על פטור ממכרז
45-228 יחידת הספקהיישום ארכיון דיגיטלי מובנה לאורקל אפליקשינס פתרונות הנדסה חכמים בע"מ 5 שנים04/04/2019הודעה על פטור ממכרז
45-229 יחידת הספקהמיתוג מוזיאון הטבע החדש הקולר הכחול בע"מ שנתיים04/04/2019הודעה על פטור ממכרז
45-230 יחידת הספקהשיווק ופרסום התכניות הבינלאומיות בביה"ס למדע המדינה באוניברסיטה בחו"ל בשפות שונותבלו ג'יי פברואר עד דצמבר 2019 04/04/2019הודעה על פטור ממכרז
48-231אגף הנדסה ותחזוקההשכרת חנות בכיכר אנטין לאגודת הסטודנטיםאגודת הסטודנטים5 שנים + 5 שנים אופציה.05/05/2019דיווח על החלטת וועדת מכרזים
45-232 יחידת הספקהאיתור וזיהוי מאגרי מידעקוגניגו מחקר בע"משנה + ארבע אופציות06/05/2019הודעה על פטור ממכרז
45-233 יחידת הספקהבמערכת תוכנה לחסכון אנרגטי במיחשוב מותאמת לצרכם ייחודיים של האוניברסיטהPowerPlug Ltd4 שנים 06/05/2019הודעה על פטור ממכרז
45-234 יחידת הספקההקמה ופיתוח של תשתית נתונים ארגונית (DWH/DL) על פלטפורמת Microsoft AZURE הקיימת באוניברסיטהMicrosoft Israel Ltdשנתיים06/05/2019הודעה על פטור ממכרז
45-235 יחידת הספקהאספקת מוצרי משפחת API-M (רישוי ותחזוקת תוכנה)NessProבהתאם לתנאי חשכ"ל06/05/2019הודעה על פטור ממכרז
45-240 יחידת הספקההשאלת תערוכת צילומים של חרקיםOxford University Museum of Natural History‬נובמבר 201903/07/2019הודעה על פטור ממכרז
45-244 יחידת הספקהתפעול ואחזקה של החניונים מסביב לקמפוס האוניברסיטהאחוזות החוף בע"מעד 18/3/2024 25/07/2019הודעה על פטור ממכרז
45-245 יחידת הספקהשדרוג מערך הגיבויים של אגף המחשוב טרה סקאי בע״מ (TeraSky LTD)חמש שנים25/07/2019הודעה על פטור ממכרז
45-248 יחידת הספקהשירותי יעוץ משפטי בתחום הקניין הרוחנימשרד עוה"ד ש.הורוביץ ושות'עד להכרזה על זוכה במכרז החדש או לחצי שנה, המוקדם מביניהם15/08/2019הודעה על פטור ממכרז
45-249 יחידת הספקהיעוץ וייצוג משפטי משרד עוה"ד חיים ברנזון ושות'שנה + ארבע אופציות (כל אחת שנה)15/08/2019הודעה על פטור ממכרז
48-252אגף הנדסה ותחזוקההתקשרות עם חברת וייל ניהול קריאטיב בע"מ כספק יחיד לצורך הספקת שירותי עיצוב וניהול העיצוב לפרויקט מרכז המבקרים של אוניברסיטת תל אביבוייל ניהול קריאטיב בע"מ עד תום הפרויקט20/08/2019דיווח על החלטת ועדת המכרזים
45-253 יחידת הספקההפקת תערוכה ניידת עבור מוזיאון הטבע גב' רעות עירון ספציפית03/09/2019הודעה על פטור ממכרז
45-254 יחידת הספקההרחבת מערך האחסון של האוניברסיטה ווי אנקור בע"משנתיים03/09/2019הודעה על פטור ממכרז
48-255אגף הנדסה ותחזוקההתקשרות עם חברת קווים תחבורה ציבורית בע"מ לשם הצבת שתי מכונות אוטומטיות לטעינה של כרטיסי נסיעה אלקטרוניים ("רב – קו" ) בשטח האוניברסיטה - ספק יחידחברת קווים תחבורה ציבורית בע"מ .16/09/2019דיווח על החלטת ועדת המכרזים
48-256אגף הנדסה ותחזוקההרחבת ההתקשרות עם חברת טלדור תקשורת בע"מ לשדרוג של המרכזייה חברת טלדור תקשורת בע"מחמש שנים19/09/2019דיווח על החלטת ועדת המכרזים
45-258 יחידת הספקהשימוש באולמות מלון דן פנורמה ת"אמלון דן פנורמה ת"א14- 15 דצמבר 202023/10/2019הודעה על פטור ממכרז
45-259 יחידת הספקהביצוע העברות מט"ח והעברות מובטחות למס"בסילברנט בע"מ חמש שנים23/10/2019הודעה על פטור ממכרז
45-263 יחידת הספקהליווי ותמיכה בפרויקט השמת סטודנטים למשפטים במשרות התמחות, לרבות תכנון, הפקה ותפעול אירועים והרצאות מקצועיות בפקולטה למשפטיםקודקס מערכות בע"משנה + שתי אופציות17/11/2019הודעה על פטור ממכרז
45-264 יחידת הספקהמתן שירותי יישומי salesforceפרולוג'יק בע"מבהתאם לתנאי חשכ"ל17/11/2019הודעה על פטור ממכרז
45-265 יחידת הספקההקרנת סרטי סטודנטים סינמטק תל אביב3 שנים17/11/2019הודעה על פטור ממכרז
48-268אגף הנדסה ותחזוקההרחבת ההתקשרות עם תורגמן – חברה לבניין בע"מ להקמת חניונים עיליים בסמוך לשער 1 תורגמן – חברה לבניין בע"מ עד תום הפרויקט20/11/2019דיווח על החלטת ועדת המכרזים
45-271 יחידת הספקהמתן שירותי שיווק ופרסום לביה"ס הבינ"לדנטסו אגיסדצמבר 2019 עד אוגוסט 202026/12/2019הודעה על פטור ממכרז
45-272 יחידת הספקהמתן רישיונות עבודה ותמיכה בשימוש בתוכנת SASמ.י.ה מחשבים בע"מ5 שנים26/12/2019הודעה על פטור ממכרז
45-273 יחידת הספקהשירותי לינה וארוחות ברשת אכסניות אנ"א בפריסה ארציתאגודת אכסניות הנוער בישראל (אנ"א)3 שנים26/12/2019הודעה על פטור ממכרז
45-274 יחידת הספקהמתן שירותי יעוץ משפטי משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמןספציפית26/12/2019הודעה על פטור ממכרז
45-275 יחידת הספקהתחזוקת תוכנת FOCUS תוצר IBIInformation Builders Inc3 שנים26/12/2019הודעה על פטור ממכרז
45-276 יחידת הספקהמתן שירותי שיווק ופרסום לפקולטה לניהולמקאן טק דצמבר 2019 עד אוקטובר 202026/12/2019הודעה על פטור ממכרז
45-278 יחידת הספקהשירותי יעוץ משפטי בתחומים שוניםאבימור שדמי גולדפרב זליגמן ושות' נסים, רינקוב, סנדרוביץ מ. פירון ושות' יוסי לוי ושות' מ. פירון ושות' בן ארי, פיש, סבן ושות' קריספין, רובינשטיין, בלכר ושות' תדמור, יובל לויעד להכרזה על זוכים במכרז הס.9.19 ו- 19.19 – יעוץ משפטי29/01/2020הודעה על פטור ממכרז
48-279אגף הנדסה ותחזוקההארכת תוקף התקשרות עם חברת ברק גדעון בע"מ למתן שירותי ניקיון באוניברסיטת תל אביבברק גדעון בע"מ.09/02/2020דיווח על החלטת ועדת המכרזים
45-280 יחידת הספקהשירותי יעוץ משפטי בתחומים שוניםזוכי מכרז הס.9.14 למתן שירותי יעוץ משפטי בתחומים שוניםעד להכרזה על זוכים במכרז הס.9.19 ו- 19.19 – יעוץ משפטי13/02/2020הודעה על פטור ממכרז
45-282 יחידת הספקהתפעול מרכז למידה ללימודי עזר באוניברסיטהאקסטרא סטודנט מיסודה של אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב חברת לתועלת הציבור בע"מ--16/02/2020הודעה על פטור ממכרז
45-283 יחידת הספקהרכישת מערכת להגנה על מערכות מחשוב של האוניברסיטהטלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מספציפית16/02/2020הודעה על פטור ממכרז
45-284 יחידת הספקהעיצוב, בינוי, ריהוט ומיתוג אירועי "אתנחתא"א.ט.אאוט פרויקטים בע"מ3 שנים16/02/2020הודעה על פטור ממכרז
45-285 יחידת הספקההקמת אתר חדש לנרשמיםלינווייט טכנולוגיות בע"מספציפית16/02/2020הודעה על פטור ממכרז
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive