פטור ממכרז

מס' הודעהיחידה מפרסמתמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותתאריך פרסוםקבצים נלווים
-100 יחידת הספקהתחזוקה שוטפת למערכת ייעודית לניהול והקצאת חדרים "גראד" כולל התאמות ייחודיות למערכת בחינות וקורסים שפותחה מול מערך פנים אוניברסיטאיאמיר לופוחמש שנים11/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-101 יחידת הספקהמנהלי תיקים שפועלים בוועדות ההשקעות השונות: פעילים, אי בי אי, אלטושלר, ילין לפידות, אקסלנס, פסגות ומיטב דש פעילים, אי בי אי, אלטושלר, ילין לפידות, אקסלנס, פסגות ומיטב דשחמש שנים11/01/2018דיווח החלטת ועדה
-102 יחידת הספקהרכישת כיסאות סינכרונייםאחים וקסמן תעשיות בע"משנה11/01/2018דיווח החלטת ועדה
-103 יחידת הספקהרכישת רישיונות ותחזוקה של oracle תוכנות ושירותים מקצועייםאורקל ישראל בע"מחמש שנים11/01/2018דיווח החלטת ועדה
45-104 יחידת הספקההתקשרות לשירותי ארגון והפקת יריד התעסוקה בקמפוס"נכס" החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטיםשנה + שנה אופציה 11/01/2018דיווח החלטת ועדה
-107 יחידת הספקהרכישת רישיונות ותחזוקה של תוכנה ושירותים מקצועייםSalesforce Org5 שנים04/01/2018דיווח החלטת ועדה
-108 יחידת הספקהשירותי הסעדה לכנס הסייברפטיט פוד בע"משנה04/01/2018דיווח החלטת ועדה
-109אגף הנדסה ותחזוקהבקשה לאישור התקשרות עם חברת "רעם ביום בהיר בע"מ" לשם מתן הרשאה להפעלת חנות בכיכר אנטיןחברת רעם ביום בהיר בע"מ.21/02/2018דיווח על החלטת ועדת הפטור
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive