מכרזים והתקשרויות

מבט לכניסה לאולם סמולרש באוניברסיטה
אתר מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל אביב
פרסומי התקשרויות האוניברסיטה: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז
צילום מלטה למעלה - סולם גלים (גלנוע). יצירת אומנות באוניברסיטת תל אביב
אתר מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל אביב
פרסומי התקשרויות האוניברסיטה: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז
חוקרת במעבדה, פקולטה להנדסה. צילום: יורם רשף
אתר מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל אביב
פרסומי התקשרויות האוניברסיטה: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז
"רון ארד", קשר, פלדת אל חלד, 2011, תרומת מיכאל בנאבו בהוקרה לאחינו יוצאי אתיופיה
אתר מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל אביב
פרסומי התקשרויות האוניברסיטה: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז
אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801