פטורים ממכרז לפי תקנה 8

תקופת התקשרותתחוםפירוט
1/1/2018-31/1/2018
פטור לפי תקנה 8
31/3/2018-1/2/2018
פטור לפי תקנה 8
30/4/2018-1/4/2018
פטור לפי תקנה 8
1/5/2018 - 31/5/2018
פטור לפי תקנה 8
1/6/2018 - 30/6/2018
פטור לפי תקנה 8
1/7/2018 - 31/7/2018
פטור לפי תקנה 8
1/8/2018 - 31/10/2018
פטור לפי תקנה 8
1/11/2018 - 31/12/2018
פטור לפי תקנה 8
1/1/2019 - 28/2/2019
פטור לפי תקנה 8
1/3/2019 - 30/4/2019
פטור לפי תקנה 8
1/5/2019 - 30/6/2019
פטור לפי תקנה 8
1/7/2019 - 31/8/2019
פטור לפי תקנה 8
1/9/2019 - 31/10/2019
פטור לפי תקנה 8
1/11/2019 - 31/12/2019
פטור לפי תקנה 8
1/1/2020 - 31/3/2020
פטור לפי תקנה 8
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive