פטורים ממכרז לפי תקנה 8

תקופת התקשרותתחוםפירוט
1/1/2018-31/1/2018
פטור לפי תקנה 8
31/3/2018-1/2/2018
פטור לפי תקנה 8
30/4/2018-1/4/2018
פטור לפי תקנה 8
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive