פטורים ממכרז לפי תקנה 8

תקופת התקשרותפירוט
31/1/2018-1/1/2018
31/3/2018-1/2/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive