מכרזי מכירות

לדוג' 14-12-2018
מס' מכרזיחידה מפרסמתסטטוסנושאתאריך אחרון להגשת הצעהתחום
הס/4/2018 יחידת הספקהפעילמכירת מדפסת תלת מימד של חברת OBJECT דגם CONNEX 50025/03/2018 - 12:00טובין - אחר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive