בחינת קיום ספק יחיד/חוץ

מס' הודעהיחידה מפרסמתמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותתאריך פרסוםקבצים נלוויםתאריך אחרון להשגות
45-106 יחידת הספקהרכישה ותחזוקה של מחשבי oracle/sunאינטרסרב שרותי חומרה ותוכנה בע"מ3 שנים25/01/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 08/02/2018 - 17:00
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive