בחינת קיום ספק יחיד/חוץ

מס' הודעהיחידה מפרסמתמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותתאריך פרסוםקבצים נלוויםתאריך אחרון להשגות
45-106 יחידת הספקהרכישה ותחזוקה של מחשבי oracle/sunאינטרסרב שרותי חומרה ותוכנה בע"מ3 שנים25/01/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 08/02/2018 - 17:00
45-111 יחידת הספקהטיפול ותחזוקת מתקני "תמי 4" מעבר למסגרת האחריות ובהתאם לתקן בטיחות . 1505 ו- 5452שטראוס מים בע"מ5 שנים07/03/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 21/03/2018 - 17:00
48-112אגף הנדסה ותחזוקהבקשה לאישור התקשרות המשך עם חברת מוטורולה סולושנס בע"מ למתן שירותי אחזקה למערכת השקיית הגינון בקמפוס האוניברסיטהמוטורולה סולושנס בע"משלוש שנים עם אופציה לאוניברסיטה להאריך לשלוש שנים נוספות בהתאם להחלטת ועדת המכרזים20/03/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 09/04/2018 - 12:00
45-116 יחידת הספקהביצוע התאמות לתוכנת ניהול משאבים למרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואהPRODUSITY - פרודיוסיטי - מערכות ניהול ממוחשבות בע"מ עד 3 שנים עם אפשרות להארכה במידת הצורך.17/04/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 02/05/2018 - 17:00
45-117 יחידת הספקההחלפת כונני קלטות ברובוט הגיבוי הקיים של מערכת הגיבוי המרכזית לכונני LTO-7טלדור מערכות מחשבים(1986) בע"מ3 שנים22/04/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 06/05/2018 - 17:00
45-118 יחידת הספקהתחזוקה – טיפול, כיוון ותיקון כלל פסנתרי ביה"ס למוזיקהמר זוהר הרפזשלוש שנים30/04/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 13/05/2018 - 17:00
45-119 יחידת הספקהתחזוקה למערכת אבטחת מידע - SEEKERSynopsys Global Kft.שלוש שנים16/05/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 31/05/2018 - 17:00
45-121 יחידת הספקהשירות ותמיכה שנתי עבור מוצרי מיקרוסופטMicrosoft Israel Ltdחמש שנים16/05/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 31/05/2018 - 17:00
48-137אגף הנדסה ותחזוקההתקשרות עם ספק חוץ איטלקי לשם אספקה של אבן פורפידו והתקנתה ברחבת בית הכנסת על שם צימבליסטה ובפרויקט בניין צ'ק פוינטכחמישה חודשים14/06/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ26/06/2018 - 17:00
45-138 יחידת הספקהשימוש בספינת מחקר וברובוט למחקר תת-ימיאקו אושןשנתיים26/06/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 11/07/2018 - 17:00
45-149 יחידת הספקהפינוי גלילי גז מסוכניםליקוויד גזחד פעמית24/07/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 07/08/2018 - 17:00
45-153 יחידת הספקהרכישת שרת מסוג Oracle Sun T8 Seriesאינטרסרב (Interserve) – מקבוצת א.מ.ת מחשוב חמש שנים14/08/2018הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 28/08/2018 - 17:00
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive