בקשה לקבלת מידע

לדוג' 23-02-2019
מס' בקשהיחידה מפרסמתסטטוסמהות התקשרותתאריך אחרון להגשת מידעתחום
הס/1/18 יחידת הספקהפעילרכישת מכונת סריקת נגטיבים25/03/2018 - 12:00טובין - אחר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive