מכרזים

לדוג' 05-06-2023
מס' מכרזיחידה מפרסמתסטטוסמהות התקשרותתאריך אחרון להגשת הצעהתחום
3012/2023אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי לרכש חשמל ממקורות אנרגיה ירוקים וכן תכנון, רכישה, הקמה, חיבור, תפעול ותחזוקה של מתקני אנרגיה מתחדשת ומתקני אגירה בשטחי אוניברסיטת תל אביב02/07/2023 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש, שירותים - אחר
הס/1/2023 יחידת הספקהפעילמכרז פומבי לאספקת מכונות דפוס ומתן שירותי צילום עבור בית הדפוס המרכזי והפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב11/06/2023 - 12:00דפוס ומוצרי נייר
הס/17/2023 יחידת הספקהפעיללאספקת מוצרי מכולת עבור אוניברסיטת תל אביב05/06/2023 - 12:00טובין - אחר, שירותים - אחר
32128/2022 אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי לעבודות גמר ומערכות במסגרת הקמת בניין הכניסה לפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב04/06/2023 - 12:00בינוי ושיפוצים
1/2023אגף הנדסה ותחזוקההסתיים מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מרפאה בשטח קמפוס אוניברסיטת תל אביב07/05/2023 - 12:00שירותים - אחר, שכירות
2/2023 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתייה בקמפוס האוניברסיטה30/04/2023 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
הס/10/2023 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי הסעות עבור תוכנית "אוניברסיטה בעם" באוניברסיטת תל אביב30/04/2023 - 12:00תחבורה והסעות
3632/2023 אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי מס' ליצור, הספקה והתקנה של ריהוט ללובי בניין שרמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 02/04/2023 - 12:00ריהוט ונגרות
הס/5/2023 יחידת הספקהפעילמכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה עבור אוניברסיטת תל אביב27/03/2023 - 12:00ייעוץ, שירותים - אחר
3622/2023אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי ליצור, הספקה והתקנה של ריהוט למעבדה בחדרים 710-715 בבניין שרמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב27/03/2023 - 12:00ריהוט ונגרות
3312/2023 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי להחלפת מערכת מיזוג האוויר באולם הקונצרטים ע"ש קלרמונט בבניין בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן – מהטה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב20/03/2023 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3212/2022 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי לעבודות גמר להקמת מכון לספורט ע"ש סילבן אדמס בקמפוס אוניברסיטת תל אביב19/03/2023 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/9/2023 יחידת הספקהפעילמכרז פומבי למתן שירותי השכרת כלי רכב לנהיגה עצמית עבור אוניברסיטת תל אביב19/03/2023 - 12:00שירותים - אחר, תחבורה והסעות
הס/4/2023 יחידת הספקהפעילמכרז פומבי למתן שירותי הסעות עבור יחידות אוניברסיטת תל אביב09/03/2023 - 12:00תחבורה והסעות
הס/7/2023 יחידת הספקהפעילמכרז פומבי למתן שירותי כביסה, גיהוץ וקיפול עבור אוניברסיטת תל אביב05/03/2023 - 12:00שירותים - אחר
3612/2023אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי ליצור, הספקה והתקנה של ריהוט למרכז הצב"ם בבניין בריטניה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 05/03/2023 - 12:00ריהוט ונגרות
32117/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי מס' 32117/2022 לבחירת קבלן ראשי במסגרת הקמת חניון תת קרקעי בסמוך לבניין מיטשל בקמפוס האוניברסיטה 14/02/2023 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/17/2022 יחידת הספקהפעילאספקת שירותי מיקור חוץ טכנולוגיים וייעוץ לאוניברסיטת תל אביב30/01/2023 - 12:00ייעוץ, מחשוב - ציוד ושירותים, שירותים - אחר
הס/16/2022 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי שינוע ופיזור טובין עבור אוניברסיטת תל אביב23/01/2023 - 12:00טובין - אחר
הס/20/2022 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי יחסי ציבור למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב22/01/2023 - 12:00פרסום, שיווק ויחסי ציבור
9/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול והפעלת חנות נוחות אוטונומית בשטח קמפוס אוניברסיטת תל אביב11/01/2023 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
הס/8/2022 יחידת הספקהפעיללהספקת כיבוד לתוכנית "אוניברסיטה בעם" באוניברסיטת תל אביב02/01/2023 - 12:00הפקת אירועים, אירוח, והסעדה, ציוד וכיבוד למשרד
10/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה לממכר מזון ושתייה בבית הספר לעבודה סוציאלית בבניין ע"ש מקס שאפל בקמפוס האוניברסיטה02/01/2023 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
הס/22/2022 יחידת הספקהמבוטללמתן שירותי כביסה, גיהוץ וקיפול עבור אוניברסיטת תל אביב26/12/2022 - 12:00שירותים - אחר
32102/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי לעבודות שלד להקמת בניין מרים ומשה שוסטר מרכז טראומה וחוסן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב05/12/2022 - 12:00בינוי ושיפוצים
3418/2022 אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי למתן שירותים של יצור, הספקה והתקנה של ריהוט למעבדות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ובשלוחותיו ברחבי הארץ20/11/2022 - 12:00ריהוט ונגרות
8/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתיים מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה לממכר מזון ושתייה ברחבה המרכזית בקמפוס האוניברסיטה06/11/2022 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
7/2022אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול והפעלת חנות נוחות בשטח קמפוס אוניברסיטת תל אביב20/09/2022 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
4814/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן לאספקה והתקנה של מערכת מתזים (ספרינקלרים) במכון למחקר רפואי ע"ש פלזנשטיין בבית החולים בלינסון בפתח תקווה07/09/2022 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש
3661/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לפירוק ופינוי מחיצות אסבסט פריך בבניין שרמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 31/07/2022 - 12:00בינוי ושיפוצים, שירותים - אחר
4/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול והפעלת חנות נוחות בשטח קמפוס אוניברסיטת תל אביב11/07/2022 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית, שירותים - אחר
3512/2022אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי למתן שירותים של תכנון וביצוע עבודות למיגון קרינה בבניינים שרמן ובריטניה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 03/07/2022 - 12:00בינוי ושיפוצים, שירותים - אחר
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>