מכרזים

לדוג' 20-06-2021
מס' מכרזיחידה מפרסמתסטטוסמהות התקשרותתאריך אחרון להגשת הצעהתחום
3816/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי בהסכם פאושלי לבניית פיר מעלית ומרחב מוגן מוסדי בבניין לוגיסטיקה ובטחון בקמפוס אוניברסיטת תל אביב26/07/2020 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/6/2020 יחידת הספקההסתייםאספקת כפפות מגן נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים02/08/2020 - 12:00טובין - אחר
3316/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לאספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר במרתף אוספים בבניין מאגרים גנטיים ע"ש הרטוג באוניברסיטת תל אביב02/08/2020 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3317/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לאספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר במעבדה ביופיזיקלית – כימית חדשה בחדר מס' 201 בבניין הרב תחומי באוניברסיטת תל אביב09/08/2020 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
הס/15/2020 יחידת הספקהסגור להגשהמתן שירותי יחסי ציבור למשרד הדוברות עבור אוניברסיטת תל אביב17/08/2020 - 12:00פרסום, שיווק ויחסי ציבור, שירותים - אחר
3214/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתיים מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות חפירה ודיפון להקמת חניון מיטשל בקמפוס אוניברסיטת תל אביב06/09/2020 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/20/2020 יחידת הספקהסגור להגשהבחירת ספקי מסגרת לאספקת ציוד מחשוב18/10/2020 - 12:00מחשוב - ציוד ושירותים
הס/8/2020 יחידת הספקההסתייםמתן שירותי אקטואריה30/08/2020 - 12:00שירותים - אחר
הס/11/2019 יחידת הספקהסגור להגשהמתן שירותי שיווק ופרסום לשווקים בינלאומיים עבור ביה"ס הבינלאומי TAUi ולתכניות הבינלאומיות של האוניברסיטה14/09/2020 - 12:00פרסום, שיווק ויחסי ציבור
1/2020אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מסעדה בכיכר אנטין בכניסה לקמפוס אוניברסיטת תל אביב28/10/2020 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
3215/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות אלומיניום במסגרת הקמת בניין ננו מדע וננו טכנולוגיה ע"ש רומן אברמוביץ' בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 01/11/2020 - 12:00אלומיניום וזגגות
8018/2020אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותי אפיון ותכנון להקמת מעבדה לאנליזה של אסבסט בקמפוס אוניברסיטת תל אביב23/11/2020 - 12:00שירותים - אחר
3319/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לאספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר במעבדות בבניין הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר בקמפוס אוניברסיטת תל אביב22/11/2020 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3819/2020אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן בשיטת "עד מפתח" בהסכם פאושלי לתכנון, הקמה, הפעלה, אחריות ותחזוקה של קיר ירוק בפקולטה למדעי החברה בניין נפתלי באוניברסיטת תל אביב 29/11/2020 - 12:00שירותים - אחר
הס/23/2020 יחידת הספקהפעילאספקת תווי שי דיגיטליים29/11/2020 - 12:00תווי קנייה
34110/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה והתקנה של קומפקטוס במרתף בניין מאגרים גנטיים באוניברסיטת תל אביב30/11/2020 - 12:00מסגרות, ריהוט ונגרות
2/2020אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מסעדה בכיכר אנטין בכניסה לקמפוס אוניברסיטת תל אביב09/12/2020 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
32110/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לעבודות גמר ומערכות להקמת בניין הפקולטה לניהול ע"ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב24/01/2021 - 12:00בינוי ושיפוצים
4011/2020אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה והתקנה של מסבך (טראס) באודיטוריום סמולרש באוניברסיטת תל אביב06/12/2020 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש, שירותים - אחר
הס/26/2020 יחידת הספקהפעילמתן שירותי פרסום באינטרנט (דיגיטל) ובעיתונות כתובה03/01/2021 - 12:00פרסום, שיווק ויחסי ציבור
33112/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לאספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר במעבדות אופטיקה 312-316 בבניין שנקר בקמפוס אוניברסיטת תל אביב31/01/2021 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
הס/7/2020 יחידת הספקהפעילמתן שירותי בלדרות בינלאומית COURIER01/03/2021 - 12:00שליחויות והובלות
הס/18/2020 יחידת הספקהפעילאספקת נייר מוגן מפני זיוף לאוניברסיטת תל אביב07/03/2021 - 12:00דפוס ומוצרי נייר
3512/2021 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי להספקת לוחות מתח נמוך והתקנתם בתחנת השנאה דרום בקמפוס אוניברסיטת תל אביב22/02/2021 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש
הס/25/2020 יחידת הספקהפעילמתן שירותי יחסי ציבור לפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב28/02/2021 - 12:00פרסום, שיווק ויחסי ציבור
הס/3/2020 יחידת הספקהפעילמתן שירותי שליחויות עבור אוניברסיטת תל אביב22/02/2021 - 12:00שליחויות והובלות
33212/2020אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי להחלפת שלוש משאבות במעגל השני בבית המכונות הצפוני בקמפוס אוניברסיטת תל אביב28/02/2021 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
הס/10/2020 יחידת הספקהפעילמתן שירותי שליחת מסרונים (SMS) בארץ ובחו"ל עבור אוניברסיטת תל אביב21/03/2020 - 12:00שירותים - אחר
הס/27/2020 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי כביסה, גיהוץ וקיפול עבור אוניברסיטת תל אביב15/03/2021 - 12:00שירותים - אחר
3413/2021אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותים של אספקה והתקנה של צילונים ווילונות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 12/04/2021 - 12:00טובין - אחר, שירותים - אחר
5013/2021 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי למתן שירותים שוטפים בתחום החשמל והתקשורת בקמפוס אוניברסיטת תל אביב07/06/2021 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש
הס/6/2021 יחידת הספקהפעילשדרוג אולפן הטלוויזיה בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב20/06/2021 - 12:00טובין - אחר, שירותים - אחר
3614/2021 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלני מחירון ליצור, הספקה והתקנה של כיסאות ושולחנות סטודנטים קבועים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז30/05/2021 - 12:00ריהוט ונגרות
1/2021 אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי למכירת זכויות במקרקעין דירת מגורים חלקת משנה 171/74 בגוש 7142 ברחוב ז'בוטינסקי 2, בת - ים 22/07/2021 - 12:00מכירת זכויות במקרקעין
הס/7/2021 יחידת הספקהפעילאספקת קרח יבש עבור אוניברסיטת תל אביב28/06/2021 - 12:00טובין - אחר
2/2021אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה למכירת מזון ושתייה בבניין מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט27/06/2021 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
הס/8/2021 יחידת הספקהפעילרכישת מכונת GPU מתוצרת NVIDIA עבור הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן באוניברסיטת תל אביב04/07/2021 - 12:00מחשוב - ציוד ושירותים
3215/2021 אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי לעבודות גמר ומערכות להקמת בניין ננו מדע וננו טכנולוגיה ע"ש רומן אברמוביץ' בקמפוס אוניברסיטת תל אביב20/07/2021 - 12:00בינוי ושיפוצים, עבודות פיתוח, גינון והשקיה
3316/2021 אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי להחלפת צ'ילר באולם בר שירה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב12/07/2021 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3514/2021 אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי ליצור, הספקה והתקנה של "קיוסק" מתח גבוה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב19/07/2021 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive