מכרזים

לדוג' 22-04-2018
מס' מכרזיחידה מפרסמתסטטוסמהות התקשרותתאריך אחרון להגשת הצעהתחום
3952/2017אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי למתן שירותי ניהול פרויקט ופיקוח על פרויקט הקמת דטה סנטר בבניין מרכז החישובים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב18/02/2018 - 12:00תכנון וניהול בתחום הבניה
הס/3/2018 יחידת הספקהפעילשירותי ייעוץ משפטי בתחום יחסי עבודה קיבוציים04/03/2018 - 12:00ייעוץ
הס/9/2016 יחידת הספקהפעילהרחבת מאגר בתי מלון עבור אורחי האוניברסיטה28/06/2018 - 15:00הפקת אירועים, הלנה והסעדה
הס/38/2017 יחידת הספקהסגור להגשהאספקת תווי קניה אלקטרוניים05/02/2018 - 12:00שירותים - אחר
הס/22/2017 יחידת הספקהסגור להגשהשירותי הסעדה איכותיים עבור התוכניות הבין לאומיות של הפקולטה למשפטים04/02/2018 - 12:00הפקת אירועים, הלנה והסעדה
הס/36/2017 יחידת הספקהפעילמתן שירותי הובלה להעברת אוספי הטבע מהאוניברסיטה לבניין מוזיאון הטבע11/02/2018 - 12:00שליחויות והובלות
11/2017אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מועדון סטודנטים ע"ש משפחת סטנלי וג'ויס בלק במתחם ברושים 11/03/2018 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית, שכירות
3412/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה והתקנה של קומפקטוסים עבור מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב12/03/2018 - 12:00ריהוט ונגרות
3312/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של צ'ילר ומערכת מיזוג אויר מסוג VRF/VRV והתקנתם באודיטוריום לב בבניין הפקולטה למדעים מדויקים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב04/03/2018 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3214/2017אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות חפירה, כלונסאות דיפון, עוגנים ושלד להקמת בניין הפקולטה לניהול ע"ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב15/04/2018 - 12:00בינוי ושיפוצים
3411/2018 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לבחירת קבלני מחירון לביצוע עבודות תחזוקת מבנים וביצוע שיפוצים כלליים "עד מפתח" בפרויקטים שונים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז19/03/2018 - 12:00בינוי ושיפוצים
2/2018אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ – הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן11/03/2018 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
הס/1/2018 יחידת הספקהפעילמכרז הס. 1/2018 להפקה ותפעול של טקס הענקת תוארי כבוד25/02/2018 - 12:00הפקת אירועים, הלנה והסעדה
3322/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות שוטפות במערכות אוורור של מינדפים כימיים, לרבות במסגרת פרויקטים ועבודות שיפוצים בקמפוס האוניברסיטה ושלוחותיו בגוש דן25/03/2018 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3433/2018אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ - הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן09/04/2018 - 12:00בינוי ושיפוצים
3/2018אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי לקבלת הרשאה לשכירת חנות בבניין הידוע כבניין מיטשל באוניברסיטה23/04/2018 - 12:00שכירות
הס/8/2018 יחידת הספקהפעילמתן שירותי ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי ולגימלאי הסגל המינהלי באוניברסיטה ולבני משפחותיהם07/05/2018 - 12:00ביטוח
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive