מכרזים

לדוג' 16-01-2021
מס' מכרזיחידה מפרסמתסטטוסמהות התקשרותתאריך אחרון להגשת הצעהתחום
3311/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לאספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר במעבדות אופטיקה בחדרים 11 + 12 בבניין קפלון בקמפוס אוניברסיטת תל אביב01/03/2020 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
35112/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי להספקת לוחות מתח נמוך והתקנתם בקמפוס אוניברסיטת תל אביב08/03/2020 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש
4211/2020 אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לבחירת קבלן מחירון לביצוע עבודות איטום, צבע, שיקום בטונים וטיפול בחיפויים באמצעות סנפלינג בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ובשלוחותיו ברחבי הארץ17/05/2020 - 12:00בינוי ושיפוצים, צביעה, שירותים - אחר
3213/2020אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות אלומיניום במסגרת הקמת בניין הפקולטה לניהול ע"ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 22/04/2020 - 12:00אלומיניום וזגגות
3312/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לפירוק, אספקה והתקנה של 3 יט"אות במרתף בבניין הפקולטה לרפואה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב10/05/2020 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
הס/4/2020 יחידת הספקההסתייםאספקת נייר טואלט ונייר ניגוב עבור אוניברסיטת תל אביב07/06/2020 - 12:00טובין - אחר
הס/1/2020 יחידת הספקההסתייםמתן שירותי בקרה, תחזוקה ואספקה שוטפת לציוד כיבוי אש מיטלטלים לאוניברסיטת תל אביב22/06/2020 - 12:00טובין - אחר, שירותים - אחר
32333/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות פיתוח הגן הבוטני בקמפוס אוניברסיטת תל אביב07/06/2020 - 12:00עבודות פיתוח, גינון והשקיה
3315/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לאספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר במעבדה ע"ש בלווטניק בבניין בריטניה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב22/06/2020 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
הס/5/2020 יחידת הספקההסתייםאספקה והתקנת יחידות דנטליות לטיפול במטופלים עבור ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר 13/07/2020 - 12:00טובין - אחר
הס/13/2019 יחידת הספקהסגור להגשהאספקת כיסאות לאוניברסיטה02/08/2020 - 12:00טובין - אחר, ריהוט ונגרות
3816/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי בהסכם פאושלי לבניית פיר מעלית ומרחב מוגן מוסדי בבניין לוגיסטיקה ובטחון בקמפוס אוניברסיטת תל אביב26/07/2020 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/6/2020 יחידת הספקההסתייםאספקת כפפות מגן נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים02/08/2020 - 12:00טובין - אחר
3316/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לאספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר במרתף אוספים בבניין מאגרים גנטיים ע"ש הרטוג באוניברסיטת תל אביב02/08/2020 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3317/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לאספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר במעבדה ביופיזיקלית – כימית חדשה בחדר מס' 201 בבניין הרב תחומי באוניברסיטת תל אביב09/08/2020 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
הס/15/2020 יחידת הספקהסגור להגשהמתן שירותי יחסי ציבור למשרד הדוברות עבור אוניברסיטת תל אביב17/08/2020 - 12:00פרסום, שיווק ויחסי ציבור, שירותים - אחר
3214/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתיים מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות חפירה ודיפון להקמת חניון מיטשל בקמפוס אוניברסיטת תל אביב06/09/2020 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/20/2020 יחידת הספקהסגור להגשהבחירת ספקי מסגרת לאספקת ציוד מחשוב18/10/2020 - 12:00מחשוב - ציוד ושירותים
הס/8/2020 יחידת הספקההסתייםמתן שירותי אקטואריה30/08/2020 - 12:00שירותים - אחר
הס/11/2019 יחידת הספקהסגור להגשהמתן שירותי שיווק ופרסום לשווקים בינלאומיים עבור ביה"ס הבינלאומי TAUi ולתכניות הבינלאומיות של האוניברסיטה14/09/2020 - 12:00פרסום, שיווק ויחסי ציבור
1/2020אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מסעדה בכיכר אנטין בכניסה לקמפוס אוניברסיטת תל אביב28/10/2020 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
3215/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות אלומיניום במסגרת הקמת בניין ננו מדע וננו טכנולוגיה ע"ש רומן אברמוביץ' בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 01/11/2020 - 12:00אלומיניום וזגגות
8018/2020אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותי אפיון ותכנון להקמת מעבדה לאנליזה של אסבסט בקמפוס אוניברסיטת תל אביב23/11/2020 - 12:00שירותים - אחר
3319/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לאספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר במעבדות בבניין הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר בקמפוס אוניברסיטת תל אביב22/11/2020 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3819/2020אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן בשיטת "עד מפתח" בהסכם פאושלי לתכנון, הקמה, הפעלה, אחריות ותחזוקה של קיר ירוק בפקולטה למדעי החברה בניין נפתלי באוניברסיטת תל אביב 29/11/2020 - 12:00שירותים - אחר
הס/23/2020 יחידת הספקהפעילאספקת תווי שי דיגיטליים29/11/2020 - 12:00תווי קנייה
34110/2020 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה והתקנה של קומפקטוס במרתף בניין מאגרים גנטיים באוניברסיטת תל אביב30/11/2020 - 12:00מסגרות, ריהוט ונגרות
2/2020אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מסעדה בכיכר אנטין בכניסה לקמפוס אוניברסיטת תל אביב09/12/2020 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
32110/2020 אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לעבודות גמר ומערכות להקמת בניין הפקולטה לניהול ע"ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב24/01/2021 - 12:00בינוי ושיפוצים
4011/2020אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה והתקנה של מסבך (טראס) באודיטוריום סמולרש באוניברסיטת תל אביב06/12/2020 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש, שירותים - אחר
הס/26/2020 יחידת הספקהפעילמתן שירותי פרסום באינטרנט (דיגיטל) ובעיתונות כתובה03/01/2021 - 12:00פרסום, שיווק ויחסי ציבור
33112/2020 אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי לאספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר במעבדות אופטיקה 312-316 בבניין שנקר בקמפוס אוניברסיטת תל אביב31/01/2021 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
הס/7/2020 יחידת הספקהפעילמתן שירותי בלדרות בינלאומית COURIER14/02/2021 - 12:00שליחויות והובלות
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive