מכרזים

לדוג' 14-12-2018
מס' מכרזיחידה מפרסמתסטטוסמהות התקשרותתאריך אחרון להגשת הצעהתחום
3952/2017אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותי ניהול פרויקט ופיקוח על פרויקט הקמת דטה סנטר בבניין מרכז החישובים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב18/02/2018 - 12:00תכנון וניהול בתחום הבניה
הס/3/2018 יחידת הספקההסתייםשירותי ייעוץ משפטי בתחום יחסי עבודה קיבוציים04/03/2018 - 12:00ייעוץ
הס/9/2016 יחידת הספקהפעילהרחבת מאגר בתי מלון עבור אורחי האוניברסיטה31/12/2018 - 15:00הפקת אירועים, אירוח, והסעדה
הס/38/2017 יחידת הספקההסתייםאספקת תווי קניה אלקטרוניים05/02/2018 - 12:00תווי קנייה
הס/22/2017 יחידת הספקההסתייםשירותי הסעדה איכותיים עבור התוכניות הבין לאומיות של הפקולטה למשפטים04/02/2018 - 12:00הפקת אירועים, אירוח, והסעדה
הס/36/2017 יחידת הספקההסתייםמתן שירותי הובלה להעברת אוספי הטבע מהאוניברסיטה לבניין מוזיאון הטבע11/02/2018 - 12:00שליחויות והובלות
11/2017אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מועדון סטודנטים ע"ש משפחת סטנלי וג'ויס בלק במתחם ברושים 11/03/2018 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית, שכירות
3412/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה והתקנה של קומפקטוסים עבור מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב12/03/2018 - 12:00ריהוט ונגרות
3312/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של צ'ילר ומערכת מיזוג אויר מסוג VRF/VRV והתקנתם באודיטוריום לב בבניין הפקולטה למדעים מדויקים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב04/03/2018 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3214/2017אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות חפירה, כלונסאות דיפון, עוגנים ושלד להקמת בניין הפקולטה לניהול ע"ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב15/04/2018 - 12:00בינוי ושיפוצים
3411/2018 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלני מחירון לביצוע עבודות תחזוקת מבנים וביצוע שיפוצים כלליים "עד מפתח" בפרויקטים שונים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז19/03/2018 - 12:00בינוי ושיפוצים
2/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ – הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן11/03/2018 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
הס/1/2018 יחידת הספקההסתייםמכרז הס. 1/2018 להפקה ותפעול של טקס הענקת תוארי כבוד25/02/2018 - 12:00הפקת אירועים, אירוח, והסעדה
3322/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות שוטפות במערכות אוורור של מינדפים כימיים, לרבות במסגרת פרויקטים ועבודות שיפוצים בקמפוס האוניברסיטה ושלוחותיו בגוש דן25/03/2018 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3433/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ - הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן09/04/2018 - 12:00בינוי ושיפוצים
3/2018אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לקבלת הרשאה לשכירת חנות בבניין הידוע כבניין מיטשל באוניברסיטה23/04/2018 - 12:00שכירות
הס/8/2018 יחידת הספקההסתייםמתן שירותי ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי ולגימלאי הסגל המינהלי באוניברסיטה ולבני משפחותיהם10/05/2018 - 12:00ביטוח
3223/2018 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח, תשתית וגינון בבניין צ'ק פוינט– בית ספר למדעי המחשב ואוניברסיטת תל אביב לנוער בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ובשטחים הסמוכים לו28/05/2018 - 12:00עבודות פיתוח, גינון והשקיה
הס/2/2018 יחידת הספקההסתייםאספקת ציוד משרדי28/06/2018 - 12:00ציוד וכיבוד למשרד
5214/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכות מיזוג אויר ואוורור מסוג VRF והתקנתן ב"חדר יא" המיועד לשמש כמרכז למחקר בספורט באוניברסיטת תל אביב 27/05/2018 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3324/2018 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכות מיזוג אויר והתקנתן בכיתות 101-103 בפקולטה להנדסת חשמל בקמפוס אוניברסיטת תל אביב18/06/2018 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3314/2018 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של יחידות אויר צח והתקנתן במגדל חיות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב17/06/2018 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים, מערכות גזים, אוויר דחוס
הס/11/2018 יחידת הספקההסתייםאספקת סורקי תלת מימד ניידים מתוצרת חברת ARTEC לאוניברסיטת תל אביב17/06/2018 - 12:00טובין - אחר
הס/12/2018 יחידת הספקהמבוטלהפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים02/07/2018 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית, טובין - אחר
הס/7/2018 יחידת הספקההסתייםלאספקת מתכלים למדפסות ומכונות משולבות16/07/2018 - 12:00טובין - אחר, ציוד וכיבוד למשרד
3213/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף להספקה והתקנה של ריהוט נייד לבניין צ'ק פוינט– בית ספר למדעי המחשב ואוניברסיטת תל אביב לנוער ובניינים נוספים ברחבי קמפוס אוניברסיטת תל אביב02/07/2018 - 12:00ריהוט ונגרות
הס/14/2018 יחידת הספקהמבוטלאספקת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים לאוניברסיטה19/07/2018 - 12:00טובין - אחר
5/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה למכירת מזון ושתייה בבניין נפתלי – הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון15/07/2018 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
4/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מועדון סטודנטים ע"ש משפחת סטנלי וג'ויס בלק במתחם ברושים 15/07/2018 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
הס/9/2018 יחידת הספקההסתייםאספקת והתקנת פסנתרי Silent 26/07/2018 - 12:00טובין - אחר
הס/17/2018 יחידת הספקההסתייםמתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות16/08/2018 - 12:00ביטוח
6/2018אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה למכירת מזון ושתייה בבניין מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט01/08/2018 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
הס/15/2018 יחידת הספקהסגור להגשההצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות לקהל הסטודנטים13/09/2018 - 12:00טובין - אחר
הס/13/2018 יחידת הספקההסתייםמתן שירותי פרסום באינטרנט(דיגיטל) המיועד לחברה הערבית03/09/2018 - 12:00פרסום ומוצרי פרסום
3218/2018 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותים של בקרה על בדיקת חשבונות בפרויקטים של בינוי באוניברסיטת תל אביב 16/08/2018 - 12:00שירותים - אחר
5515/2018 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי התקשרות למתן שרותי אבטחה לטיולים של אוניברסיטת תל אביב07/10/2018 - 12:00שירותי שמירה, שירותים - אחר
הס/21/2018 יחידת הספקההסתייםמתן שירותי פינוי פסולת חומרים מסוכנים04/11/2018 - 12:00בטיחות, שירותים - אחר
3914/2018 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן לאספקה והתקנה של רצפה צפה ל- DATA CENTER בבניין מרכז החישובים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב18/11/2018 - 12:00בינוי ושיפוצים, שירותים - אחר
4044/2018 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקת גני נוי ואחזקת חצר בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 10/12/2018 - 12:00עבודות פיתוח, גינון והשקיה, שירותי ניקיון
32110/2018 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לבחירת קבלן לתכנון, ייצור, הספקה של שילוט והתקנתו בבניין צ'ק פוינט– בית ספר למדעי המחשב ואוניברסיטת תל אביב לנוער באוניברסיטת תל אביב19/11/2018 - 12:00שילוט
7/2018אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה באודיטוריום סמולרש 25/11/2018 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
הס/16/2018 יחידת הספקהסגור להגשהמתן שירותי פרסום לתוכניות ה - Executive MBA של הפקולטה לניהול ע"ש קולר03/12/2018 - 12:00פרסום ומוצרי פרסום
8/2018 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה למכירת מזון ושתייה בבניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל27/11/2018 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
44110/2018 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לבחירת קבלני מחירון לביצוע עבודות תיקונים ו/או שיפוצים ו/או בניה ו/או תחזוקת מבנים בהיקפים קטנים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז27/11/2018 - 12:00בינוי ושיפוצים
33110/2018 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכות מיזוג אויר מסוג VRF והתקנתן בשלושה אתרים שונים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב05/12/2018 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3417/2018אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לבחירת יצרני ריהוט למעבדות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 09/12/2018 - 12:00ריהוט ונגרות
הס/24/2018 יחידת הספקההסתייםלאספקת נייר להדפסה וצילום לאוניברסיטה03/12/2018 - 12:00דפוס ומוצרי נייר
הס/10/2018 יחידת הספקהפעיללאספקת שירותים מקצועיים בתחום האורקל עבור אוניברסיטת תל אביב07/01/2018 - 12:00מחשוב - ציוד ושירותים, שירותים - אחר
הס/18/2018 יחידת הספקהפעילאספקת שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע עבור יחידת נוער שוחר מדע01/01/2019 - 12:00הפקת אירועים, אירוח, והסעדה, שירותים - אחר
34111/2018 אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות יצור של מעקות פלדה והתקנתם במרפסות שירות בבניינים של הפקולטה למדעי החיים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב31/12/2018 - 12:00מסגרות, שירותים - אחר
9/2018אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי להצבת והפעלת מכונה לממכר מוצרים להיגיינה אוראלית בבניין בית הספר לרפואת שיניים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 26/12/2018 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית, שירותים - אחר
הס/19/2018 יחידת הספקהפעילאספקת יחידות תרגול ואימון (סימולציה) דנטליות לביה"ס לרפואת שיניים11/02/2018 - 12:00טובין - אחר
הס/25/2018 יחידת הספקהפעילאספקה, להתקנה ולתחזוקה של מערכת אחסון מתוצרת חברת NetApp07/01/2018 - 12:00מחשוב - ציוד ושירותים
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive