מכרזים

לדוג' 16-06-2022
מס' מכרזיחידה מפרסמתסטטוסמהות התקשרותתאריך אחרון להגשת הצעהתחום
הס/6/2022 יחידת הספקהפעיללאספקת שירותי השגחה בבחינות פרונטליות ומקוונות עבור אוניברסיטת תל אביב26/06/2022 - 12:00שירותים - אחר
הס/3/2022 יחידת הספקהפעיללאספקת שירותי הסעדה לתלמידי תוכניות Executive MBA של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב19/06/2022 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית, הפקת אירועים, אירוח, והסעדה
3325/2022 אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי להחלפת מערכת מיזוג האוויר בחדר גידול חיות בבניין גרין בקמפוס אוניברסיטת תל אביב13/06/2022 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
הס/7/2022 יחידת הספקהפעיללאספקת רישיונות Adobe עבור אוניברסיטת תל אביב12/06/2022 - 12:00מחשוב - ציוד ושירותים
3315/2022אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי לבחירת קבלן לפירוק 3 מעליות קיימות והספקה והתקנה של 3 מעליות חדשות קומפלט בבניין נפתלי בקמפוס האוניברסיטה12/06/2022 - 12:00מעליות
הס/9/2022 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי הסעה במוניות עבור אוניברסיטת תל אביב12/06/2022 - 12:00תחבורה והסעות
מס' 32224/2022אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי להקמת חממה דרומית לצורכי מחקר וביצוע עבודות פיתוח בגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב22/05/2022 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/10/2022 יחידת הספקהפעיללאספקת שירותי הלנה למחנות אימונים לימודיים עבור תלמידי אוניברסיטת תל אביב22/05/2022 - 12:00שירותים - אחר
מס' 3215/2022 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לתכנון, יצור, הספקה והתקנה של ריהוט משרדי לבניין הפקולטה לניהול ע"ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 15/05/2022 - 12:00ריהוט ונגרות
הס/4/2022 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי ביטוח לכלי רכב של אוניברסיטת תל אביב11/04/2022 - 12:00ביטוח
הס/2/2022 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי בקרה על סליקה פנסיונית עבור אוניברסיטת תל אביב10/04/2022 - 12:00שירותים - אחר
הס/1/2022 יחידת הספקהפעיללאספקת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים ו/או חד פעמיים מתכלים עבור אוניברסיטת תל אביב10/04/2022 - 12:00טובין - אחר
3/2022 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי לקבלת הרשאה לשכירת משרד בקומת הקרקע בבניין בי"ס למוסיקה ע"ש בוכמן - מהטה בקמפוס האוניברסיטה06/04/2022 - 12:00שכירות
36131/2022 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי ליצור, הספקה והתקנה של ריהוט למעבדת חדר נקי ברמת ISO 6 לחקר DNA במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב 04/04/2022 - 12:00ריהוט ונגרות
3412/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותים של עבודות זגגות שוטפות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ובשלוחותיו באזור המרכז03/04/2022 - 12:00אלומיניום וזגגות, שירותים - אחר
32112/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי לעבודות שלד להקמת מכון לספורט ע"ש סילבן אדמס בקמפוס אוניברסיטת תל אביב13/03/2022 - 12:00בינוי ושיפוצים
3312/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן מיזוג אויר במסגרת הקמת מעבדת חדר נקי ברמת ISO 6 לחקר DNA במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט27/02/2022 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים, מערכות גזים, אוויר דחוס
הס/14/2020 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי הגברה, הקרנה ותאורה לאירועים באולם "סמולרש" עבור אוניברסיטת תל אביב20/02/2022 - 12:00שירותים - אחר
8812/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לאספקה והתקנה של מעקה על גג בניין נפתלי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב20/02/2022 - 12:00אלומיניום וזגגות, מסגרות
2/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת בית אוכל בשרי - חלבי בבניין וולפסון הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן17/02/2022 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
33121/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותים של בדיקת בטיחות למעליות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ובשלוחותיו במרכז הארץ13/02/2022 - 12:00בטיחות, מעליות
הס/13/2021 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי עמילות מכס ושילוח בינלאומי עבור אוניברסיטת תל אביב24/01/2022 - 12:00שירותים - אחר, שליחויות והובלות
32882/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי לעבודות שלד והסטת תשתיות להקמת בניין הכניסה לפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב23/01/2022 - 12:00בינוי ושיפוצים
3611/2022 אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לפירוק ופינוי מחיצות אסבסט פריך בבניין שרמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 23/01/2022 - 12:00בינוי ושיפוצים, שירותים - אחר
32218/2021 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי עם שלב ניהול מו"מ למתן שירותי תכנון והקמת מוצגים ועמדות תוכן במסגרת שיפוץ הגן הבוטני בקמפוס האוניברסיטה 17/01/2022 - 12:00שירותים - אחר
1/2022אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת בית אוכל בשרי - חלבי בבניין וולפסון הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן16/01/2022 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
1117/2021 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותי אחזקה ותחזוקה למערכות הביטחון הקיימות בקמפוס במתח נמוך מאד10/01/2022 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש
הס/3/2021 יחידת הספקהמבוטללאספקת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים עבור אוניברסיטת תל אביב02/01/2022 - 12:00טובין - אחר, ציוד וכיבוד למשרד
33111/2021 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לאספקה והתקנה של משאבת חום בבית המכונות הדרומי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 02/01/2022 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
5/2021אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי למכירת זכויות במקרקעין דירת מגורים חלקת משנה 171/74 בגוש 7142 ברחוב ז'בוטינסקי 2, בת - ים26/12/2021 - 12:00מכירת זכויות במקרקעין
3288/2021אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי "עד מפתח" להקמת בניין הכניסה לפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב20/12/2021 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/12/2021 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי הסעות עבור יחידות האוניברסיטה13/12/2021 - 12:00תחבורה והסעות
36111/2021אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי ליצור, הספקה והתקנה של ריהוט לחדר הסמינרים בספריית הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 12/12/2021 - 12:00ריהוט ונגרות
32210/2021 אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לתכנון, הספקה והתקנה של שלוש סככות סוקולנטים בגן הבוטני בקמפוס אוניברסיטת תל אביב06/12/2021 - 12:00שירותים - אחר
הס/5/2021 יחידת הספקהפעיללהנפקה ואספקת כרטיסי סטודנט/עובד של האוניברסיטה ומדבקות תיקוף עבור אוניברסיטת תל אביב28/11/2021 - 12:00טובין - אחר
3218/2021אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותים של בקרה על איכות הבניה בפרויקטים להקמת בניינים חדשים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 21/11/2021 - 12:00שירותים - אחר
הס/10/2021 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור אוניברסיטת תל אביב17/10/2021 - 12:00ייעוץ
4/2021אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה לממכר מזון ושתייה בבניין הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי12/09/2021 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
3618/2021אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי ליצור, הספקה והתקנה של ריהוט לספרייה במרתף בניין הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 16/08/2021 - 12:00ריהוט ונגרות
3215/2021 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי לעבודות גמר ומערכות להקמת בניין ננו מדע וננו טכנולוגיה ע"ש רומן אברמוביץ' בקמפוס אוניברסיטת תל אביב08/08/2021 - 12:00בינוי ושיפוצים, עבודות פיתוח, גינון והשקיה
הס/4/2021 יחידת הספקהפעיללאספקת גזים שונים לרבות חנקן נוזלי והליום נוזלי עבור אוניברסיטת תל אביב05/08/2021 - 12:00טובין - אחר, מערכות גזים, אוויר דחוס
3/2021 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה לממכר מזון ושתייה בבניין הספרייה למדעי החברה ולניהול ע"ש ברנדר - מוס03/08/2021 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
3514/2021 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי ליצור, הספקה והתקנה של "קיוסק" מתח גבוה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב19/07/2021 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש
3316/2021 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי להחלפת צ'ילר באולם בר שירה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב12/07/2021 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
הס/8/2021 יחידת הספקהפעילרכישת מכונת GPU מתוצרת NVIDIA עבור הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן באוניברסיטת תל אביב04/07/2021 - 12:00מחשוב - ציוד ושירותים
הס/7/2021 יחידת הספקהפעילאספקת קרח יבש עבור אוניברסיטת תל אביב28/06/2021 - 12:00טובין - אחר
2/2021אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה למכירת מזון ושתייה בבניין מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט27/06/2021 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>