מכרזים

לדוג' 29-01-2023
מס' מכרזיחידה מפרסמתסטטוסמהות התקשרותתאריך אחרון להגשת הצעהתחום
3212/2022 אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי לעבודות גמר להקמת מכון לספורט ע"ש סילבן אדמס בקמפוס אוניברסיטת תל אביב27/02/2023 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/9/2023 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי השכרת כלי רכב לנהיגה עצמית עבור אוניברסיטת תל אביב20/02/2023 - 12:00שירותים - אחר, תחבורה והסעות
32117/2022אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי מס' 32117/2022 לבחירת קבלן ראשי במסגרת הקמת חניון תת קרקעי בסמוך לבניין מיטשל בקמפוס האוניברסיטה 07/02/2023 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/17/2022 יחידת הספקהפעילאספקת שירותי מיקור חוץ טכנולוגיים וייעוץ לאוניברסיטת תל אביב30/01/2023 - 12:00ייעוץ, מחשוב - ציוד ושירותים, שירותים - אחר
הס/16/2022 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי שינוע ופיזור טובין עבור אוניברסיטת תל אביב23/01/2023 - 12:00טובין - אחר
הס/20/2022 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי יחסי ציבור למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב22/01/2023 - 12:00פרסום, שיווק ויחסי ציבור
9/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול והפעלת חנות נוחות אוטונומית בשטח קמפוס אוניברסיטת תל אביב11/01/2023 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
הס/8/2022 יחידת הספקהפעיללהספקת כיבוד לתוכנית "אוניברסיטה בעם" באוניברסיטת תל אביב02/01/2023 - 12:00הפקת אירועים, אירוח, והסעדה, ציוד וכיבוד למשרד
10/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה לממכר מזון ושתייה בבית הספר לעבודה סוציאלית בבניין ע"ש מקס שאפל בקמפוס האוניברסיטה02/01/2023 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
הס/22/2022 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי כביסה, גיהוץ וקיפול עבור אוניברסיטת תל אביב26/12/2022 - 12:00שירותים - אחר
32102/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי לעבודות שלד להקמת בניין מרים ומשה שוסטר מרכז טראומה וחוסן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב05/12/2022 - 12:00בינוי ושיפוצים
3418/2022 אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי למתן שירותים של יצור, הספקה והתקנה של ריהוט למעבדות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ובשלוחותיו ברחבי הארץ20/11/2022 - 12:00ריהוט ונגרות
8/2022אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשה מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה לממכר מזון ושתייה ברחבה המרכזית בקמפוס האוניברסיטה06/11/2022 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
7/2022אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול והפעלת חנות נוחות בשטח קמפוס אוניברסיטת תל אביב20/09/2022 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
4814/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן לאספקה והתקנה של מערכת מתזים (ספרינקלרים) במכון למחקר רפואי ע"ש פלזנשטיין בבית החולים בלינסון בפתח תקווה07/09/2022 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש
3661/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לפירוק ופינוי מחיצות אסבסט פריך בבניין שרמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 31/07/2022 - 12:00בינוי ושיפוצים, שירותים - אחר
5/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת בית אוכל בשרי - חלבי בבניין וולפסון הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן18/07/2022 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
3214/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות הסטת תשתיות במסגרת הקמת בניין בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי בקמפוס האוניברסיטה 11/07/2022 - 12:00בינוי ושיפוצים
4/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול והפעלת חנות נוחות בשטח קמפוס אוניברסיטת תל אביב11/07/2022 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית, שירותים - אחר
33116/2022 מכרזים והתקשרויותהסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שוטפים למערכות מיזוג אוויר בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 10/07/2022 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
6/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת בית אוכל חלבי בבניין הפקולטה למדעים מדויקים05/07/2022 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
3512/2022אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי למתן שירותים של תכנון וביצוע עבודות למיגון קרינה בבניינים שרמן ובריטניה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 03/07/2022 - 12:00בינוי ושיפוצים, שירותים - אחר
הס/7/2022 יחידת הספקהפעיללאספקת רישיונות Adobe עבור אוניברסיטת תל אביב26/06/2022 - 12:00מחשוב - ציוד ושירותים
הס/6/2022 יחידת הספקהפעיללאספקת שירותי השגחה בבחינות פרונטליות ומקוונות עבור אוניברסיטת תל אביב26/06/2022 - 12:00שירותים - אחר
3515/2022 אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות קידוח אופקי עבור תשתיות חשמל מתח גבוה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב26/06/2022 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש
32115/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות קידוח אופקי בין מתחם בי"ס הנדסאים למתחם מעונות ברושים בסמוך לקמפוס האוניברסיטה20/06/2022 - 12:00עבודות פיתוח, גינון והשקיה
הס/3/2022 יחידת הספקהפעיללאספקת שירותי הסעדה לתלמידי תוכניות Executive MBA של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב19/06/2022 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית, הפקת אירועים, אירוח, והסעדה
5914/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותים של עבודות שוטפות בתחום התקשורת, מחשבים וטלפונים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ובשלוחותיו ברחבי הארץ19/06/2022 - 12:00מחשוב - ציוד ושירותים, שירותים - אחר
3325/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי להחלפת מערכת מיזוג האוויר בחדר גידול חיות בבניין גרין בקמפוס אוניברסיטת תל אביב13/06/2022 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3315/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לבחירת קבלן לפירוק 3 מעליות קיימות והספקה והתקנה של 3 מעליות חדשות קומפלט בבניין נפתלי בקמפוס האוניברסיטה12/06/2022 - 12:00מעליות
הס/9/2022 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי הסעה במוניות עבור אוניברסיטת תל אביב12/06/2022 - 12:00תחבורה והסעות
מס' 32224/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי להקמת חממה דרומית לצורכי מחקר וביצוע עבודות פיתוח בגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב01/06/2022 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/10/2022 יחידת הספקהפעיללאספקת שירותי הלנה למחנות אימונים לימודיים עבור תלמידי אוניברסיטת תל אביב23/05/2022 - 12:00שירותים - אחר
מס' 3215/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לתכנון, יצור, הספקה והתקנה של ריהוט משרדי לבניין הפקולטה לניהול ע"ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 15/05/2022 - 12:00ריהוט ונגרות
הס/4/2022 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי ביטוח לכלי רכב של אוניברסיטת תל אביב11/04/2022 - 12:00ביטוח
הס/1/2022 יחידת הספקהפעיללאספקת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים ו/או חד פעמיים מתכלים עבור אוניברסיטת תל אביב10/04/2022 - 12:00טובין - אחר
הס/2/2022 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי בקרה על סליקה פנסיונית עבור אוניברסיטת תל אביב10/04/2022 - 12:00שירותים - אחר
3/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה לשכירת משרד בקומת הקרקע בבניין בי"ס למוסיקה ע"ש בוכמן - מהטה בקמפוס האוניברסיטה06/04/2022 - 12:00שכירות
36131/2022 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי ליצור, הספקה והתקנה של ריהוט למעבדת חדר נקי ברמת ISO 6 לחקר DNA במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב 04/04/2022 - 12:00ריהוט ונגרות
3412/2022אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותים של עבודות זגגות שוטפות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ובשלוחותיו באזור המרכז03/04/2022 - 12:00אלומיניום וזגגות, שירותים - אחר
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>