מכרזים

לדוג' 06-12-2023
מס' מכרזיחידה מפרסמתסטטוסמהות התקשרותתאריך אחרון להגשת הצעהתחום
5519/2023אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי מס' 5519/2023 למתן שירותי אבטחה לטיולים לימודיים של אוניברסיטת תל אביב 25/12/2023 - 12:00שירותי שמירה
הס/21/2023 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי ביטוח בענפי ביטוח שונים לאוניברסיטת תל אביב (כולל הליך מו"מ)17/12/2023 - 12:00ביטוח
33210/2023אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי מס' 33210/2023 לבחירת קבלן לצורך מתן שירותי החלפת מערכת מיזוג אוויר בבניין פלסנשטיין במתחם מרכז רפואי רבין עבור אוניברסיטת תל אביב 07/12/2023 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
הס/28/2023 יחידת הספקהפעיללאספקת שירותי הלנה ואירוח ל"תוכניות קיץ לנוער" עבור אוניברסיטת תל אביב לנוער באוניברסיטת תל אביב04/12/2023 - 12:00הפקת אירועים, אירוח, והסעדה, שירותים - אחר
3419/2023אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי מס' 3419/2023 למתן שירותי תכנון, יצור, אספקה והתקנה של שילוט חוץ ופנים במבנה הננו טכנולוגיה ע"ש רומן אברמוביץ בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 27/11/2023 - 12:00דפוס ומוצרי נייר, שילוט
הס/13/2023 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי ייעוץ, ליווי ויישום בתחום של הגברת מודעות להגנת סייבר ואבטחת מידע באוניברסיטת תל אביב19/11/2023 - 12:00ייעוץ, מחשוב - ציוד ושירותים, קורסים והדרכות, שירותים - אחר
הס/8/2023 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי השכרת "ערכת תלבושת בוגר" לטקסי הסיום באוניברסיטת תל אביב13/11/2023 - 12:00שירותים - אחר
הס/24/2023 יחידת הספקהפעיללאספקת ציוד משרדי (לרבות נייר צילום והדפסה) עבור אוניברסיטת תל אביב06/11/2023 - 12:00דפוס ומוצרי נייר, ציוד וכיבוד למשרד
3217/2023אגף הנדסה ותחזוקהפעיל3217/2023 - מכרז לבחירת קבלן לביצוע עבודות דיפון, חפירה ושלד במסגרת הקמת בניין ביה"ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב02/11/2023 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/6/2023 יחידת הספקהפעיללמתן שירותים משפטיים לאוניברסיטת תל אביב בגביית חובות שונים04/09/2023 - 12:00ייעוץ, שירותים - אחר
הס/23/2023 יחידת הספקהפעיללמתן שירותי פרסום באינטרנט (דיגיטל) ובעיתונות כתובה עבור אוניברסיטת תל אביב04/09/2023 - 12:00פרסום, שיווק ויחסי ציבור
הס/22/2023 יחידת הספקהפעיללאספקת תווי שי דיגיטליים עבור אוניברסיטת תל אביב04/09/2023 - 12:00תווי קנייה
3012/2023אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי לרכש חשמל ממקורות אנרגיה ירוקים וכן תכנון, רכישה, הקמה, חיבור, תפעול ותחזוקה של מתקני אנרגיה מתחדשת ומתקני אגירה בשטחי אוניברסיטת תל אביב15/08/2023 - 12:00חשמל/מתח נמוך/תקשורת/גילוי וכיבוי אש, שירותים - אחר
הס/14/2023 יחידת הספקהפעיללבחירת ספקי מסגרת לאספקת ריהוט משרדי, כורסאות הסבה וכיסאות משרדיים עבור אוניברסיטת תל אביב07/08/2023 - 12:00טובין - אחר, ריהוט ונגרות
3316/2023אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי מס' 3316/2023 לאספקה והתקנה של צ'ילר 600 טון בבית המכונות הדרומי ומשאבות משנה בחדר מכונות צפוני בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 02/08/2023 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3412/2023אגף הנדסה ותחזוקהפעילמכרז פומבי מס' 3412/2023 - קבלני מחירון לביצוע עבודות תחזוקת מבנים ושיפוצים 31/07/2023 - 12:00בינוי ושיפוצים, צביעה
הס/15/2023 יחידת הספקהפעיללהפקת דפוס והדפסת אלבום "50 שנה לביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש" באוניברסיטת תל אביב10/07/2023 - 12:00דפוס ומוצרי נייר
הס/1/2023 יחידת הספקהסגור להגשהמכרז פומבי לאספקת מכונות דפוס ומתן שירותי צילום עבור בית הדפוס המרכזי והפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב11/06/2023 - 12:00דפוס ומוצרי נייר
הס/17/2023 יחידת הספקהסגור להגשהלאספקת מוצרי מכולת עבור אוניברסיטת תל אביב05/06/2023 - 12:00טובין - אחר, שירותים - אחר
32128/2022 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי לעבודות גמר ומערכות במסגרת הקמת בניין הכניסה לפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב04/06/2023 - 12:00בינוי ושיפוצים
1/2023אגף הנדסה ותחזוקההסתיים מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מרפאה בשטח קמפוס אוניברסיטת תל אביב07/05/2023 - 12:00שירותים - אחר, שכירות
הס/10/2023 יחידת הספקההסתייםלמתן שירותי הסעות עבור תוכנית "אוניברסיטה בעם" באוניברסיטת תל אביב30/04/2023 - 12:00תחבורה והסעות
2/2023 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתייה בקמפוס האוניברסיטה30/04/2023 - 12:00הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
3632/2023 אגף הנדסה ותחזוקהמבוטלמכרז פומבי מס' ליצור, הספקה והתקנה של ריהוט ללובי בניין שרמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 02/04/2023 - 12:00ריהוט ונגרות
הס/5/2023 יחידת הספקהסגור להגשהמכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה עבור אוניברסיטת תל אביב27/03/2023 - 12:00ייעוץ, שירותים - אחר
3622/2023אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי ליצור, הספקה והתקנה של ריהוט למעבדה בחדרים 710-715 בבניין שרמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב27/03/2023 - 12:00ריהוט ונגרות
3312/2023 אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי להחלפת מערכת מיזוג האוויר באולם הקונצרטים ע"ש קלרמונט בבניין בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן – מהטה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב20/03/2023 - 12:00מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
3212/2022 אגף הנדסה ותחזוקהסגור להגשהמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי לעבודות גמר להקמת מכון לספורט ע"ש סילבן אדמס בקמפוס אוניברסיטת תל אביב19/03/2023 - 12:00בינוי ושיפוצים
הס/9/2023 יחידת הספקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותי השכרת כלי רכב לנהיגה עצמית עבור אוניברסיטת תל אביב19/03/2023 - 12:00שירותים - אחר, תחבורה והסעות
הס/4/2023 יחידת הספקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותי הסעות עבור יחידות אוניברסיטת תל אביב09/03/2023 - 12:00תחבורה והסעות
3612/2023אגף הנדסה ותחזוקההסתייםמכרז פומבי ליצור, הספקה והתקנה של ריהוט למרכז הצב"ם בבניין בריטניה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 05/03/2023 - 12:00ריהוט ונגרות
הס/7/2023 יחידת הספקההסתייםמכרז פומבי למתן שירותי כביסה, גיהוץ וקיפול עבור אוניברסיטת תל אביב05/03/2023 - 12:00שירותים - אחר
הס/20/2022 יחידת הספקההסתייםלמתן שירותי יחסי ציבור למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב22/01/2023 - 12:00פרסום, שיווק ויחסי ציבור
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>