שירות ותמיכה שנתי עבור מוצרי מיקרוסופט

בחינת קיום ספק יחיד/חוץ מס' 121: שירות ותמיכה שנתי עבור מוצרי מיקרוסופט
מספר הודעה: 
45-121
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
שירות ותמיכה שנתי עבור מוצרי מיקרוסופט
שם הספק: 
Microsoft Israel Ltd
תקופת התקשרות: 
חמש שנים
תאריך אחרון להשגות:
31/05/2018 - 17:00
תאריך פירסום:
16/05/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive