התקשרות עם ספק יחיד - סילברנט בע"מ

בחינת קיום ספק יחיד/חוץ מס' 243: התקשרות עם ספק יחיד - סילברנט בע"מ
מספר הודעה: 
45-243
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
מערכת מחשוב להעברות מט"ח ולהעברות מובטחות למס"ב
שם הספק: 
סילברנט בע"מ
תקופת התקשרות: 
חמש שנים עם אופציה להארכה
תאריך אחרון להשגות:
08/08/2019 - 17:00
תאריך פירסום:
25/07/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive