שדרוג מערכת אחסון מרכזית

בחינת קיום ספק יחיד/חוץ מס' 241: שדרוג מערכת אחסון מרכזית
מספר הודעה: 
45-241
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
שדרוג מערכת אחסון מרכזית
שם הספק: 
ווי אנקור בע"מ
תקופת התקשרות: 
שנתיים
תאריך אחרון להשגות:
24/07/2019 - 17:00
תאריך פירסום:
10/07/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive