אולמות מלון דן פנורמה ת"א

בחינת קיום ספק יחיד/חוץ מס' 246: אולמות מלון דן פנורמה ת"א
מספר הודעה: 
45-246
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
שימוש באולמות המלון לאירוח כנס מדעי
שם הספק: 
מלונות דן בע"מ - מלון דן פנורמה ת"א
תקופת התקשרות: 
14 - 15 דצמבר 2020
תאריך אחרון להשגות:
12/08/2019 - 17:00
תאריך פירסום:
28/07/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive