הפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

מכרז מס' הס/12/2018: הפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים
מספר מכרז: 
הס/12/2018
סטטוס: 
מבוטל
תחום: 
הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
טובין - אחר
תאריך אחרון להגשת הצעה:
02/07/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
תאריך פרסום:
24/05/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive