מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכת מיזוג אויר מסוג VRF/VRV והתקנתה בחדרים שבמרפסת בניין ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר

מכרז מס' 3312/2019: מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכת מיזוג אויר מסוג VRF/VRV והתקנתה בחדרים שבמרפסת בניין ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
מספר מכרז: 
3312/2019
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
תאריך אחרון להגשת הצעה:
25/02/2019 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
סיור ספקים: 
סיורי הקבלנים יתקיימו בתאריכים 12.2.2019 בשעה 11:00 וב-17.2.2019 בשעה 12:00. התכנסות המשתתפים תיערך במשרדי יחידת תחזוקה ותשתיות של האוניברסיטה (בסמוך לשער 14).
יצירת קשר: 
הערה כללית: 

מצב' קישור לכלל הקבצים כאן

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית תתאפשר למציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים.

שם הזוכה: 
יציב הנדסת קירור ומיזוג אוויר בע"מ
תאריך פרסום:
07/02/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive