מכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות יצור של מעקות פלדה והתקנתם במרפסות שירות בבניינים של הפקולטה למדעי החיים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

מכרז מס' 34111/2018 : מכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות יצור של מעקות פלדה והתקנתם במרפסות שירות בבניינים של הפקולטה למדעי החיים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב
מספר מכרז: 
34111/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
מסגרות
שירותים - אחר
תאריך אחרון להגשת הצעה:
31/12/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
סיור ספקים: 
סיורי הקבלנים יתקיימו בתאריכים 11.12.2018 בשעה 12:00 וב- 13.12.2018 בשעה 12:00. התכנסות המשתתפים תיערך בקומת הכניסה של בניין הנהלת אגף הנדסה ותחזוקה (כניסה משער 14). השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ויש להירשם ברשימת המשתתפים שתנוהל במקום ע"י נציגי האוניברסיטה. מציע שלא השתתף בסיור הקבלנים לא יהא רשאי להגיש הצעה, ואם הגיש הצעה – הצעתו לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל.
יצירת קשר: 
שם הזוכה: 
דרורי שלום
תאריך פרסום:
03/12/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive