מכרז פומבי לבחירת קבלן לאספקה והתקנה של רצפה צפה ל- DATA CENTER בבניין מרכז החישובים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

מכרז מס' 3914/2018 : מכרז פומבי לבחירת קבלן לאספקה והתקנה של רצפה צפה ל- DATA CENTER בבניין מרכז החישובים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב
מספר מכרז: 
3914/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
בינוי ושיפוצים
שירותים - אחר
תאריך אחרון להגשת הצעה:
18/11/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
סיור ספקים: 
סיורי הקבלנים יתקיימו בתאריכים 10.10.2018 בשעה 14:00 וב- 14.10.2018 בשעה 10:00. התכנסות המשתתפים תיערך בכניסה לבניין מרכז החישובים (כניסה משער 14). סיור קבלנים, אפשרות שלישית יתקיים ביום 22/10/2018 בשעה 10:00. השתתפות באחד מסיורי הקבלנים הינה חובה ומהווה בבחינת תנאי מקדמי. מציע שלא השתתף בסיור הקבלנים לא יהא רשאי להגיש הצעה, ואם הגיש הצעה – הצעתו לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל.
יצירת קשר: 
הערה כללית: 

שם הזוכה: 
קוירו אליהו בע"מ
תאריך פרסום:
03/10/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive