מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה למכירת מזון ושתייה בבניין מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

מכרז מס' 6/2018: מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה למכירת מזון ושתייה בבניין מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
מספר מכרז: 
6/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
תאריך אחרון להגשת הצעה:
01/08/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
סיור ספקים: 
סיור המציעים יערך ביום 18.7.18 בשעה 10:00. מקום המפגש הינו בכניסה לבניין המוזיאון, מול שער 2 בקמפוס אוניברסיטת ת"א. השתתפות בסיור המציעים הינה חובה ויש להירשם ברשימת המשתתפים שתנוהל במקום ע"י נציגי האוניברסיטה. מציע שלא השתתף בסיור מציעים לא יהא רשאי להגיש הצעה, ואם הגיש הצעה – הצעתו לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל.
יצירת קשר: 
שם הזוכה: 
ס.ש.ק ניהול והפעלת בתי אוכל בע"מ
תאריך פרסום:
12/07/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive