מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה באודיטוריום סמולרש

מכרז מס' 7/2018: מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה באודיטוריום סמולרש
מספר מכרז: 
7/2018
סטטוס: 
מבוטל
תחום: 
הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
תאריך אחרון להגשת הצעה:
25/11/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
סיור ספקים: 
סיור המציעים יערך באופן פרטני במקום לא יאוחר מיום 8.11.2018, לתיאום יש לפנות למר אורן קדוש בטלפון: 03-6409092 או בדוא"ל: kereni@tauex.tau.ac.il.
יצירת קשר: 
תאריך פרסום:
23/10/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive