מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה למכירת מזון ושתייה בבניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

מכרז מס' 8/2018 : מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה למכירת מזון ושתייה בבניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל
מספר מכרז: 
8/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
תאריך אחרון להגשת הצעה:
27/11/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
סיור ספקים: 
סיור המציעים יערך באופן פרטני במקום, לא יאוחר מיום 11.11.2018. לתיאום יש לפנות לגב' קרן ישראלי בטלפון: 03-6409092 או בדוא"ל: kereni@tauex.tau.ac.il.
יצירת קשר: 
שם הזוכה: 
פלפלת קניונים בע"מ
תאריך פרסום:
31/10/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive