מתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות

מכרז מס' הס/17/2018: מתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות
מספר מכרז: 
הס/17/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
ביטוח
תאריך אחרון להגשת הצעה:
16/08/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
הערה כללית: 

שימו לב לעדכונים במכרז:

  1. נספח א' 11 - ניסיון תביעות, עודכן. מציע המעוניין לקבל את הנספח המעודכן רשאי לעשות זאת, לאחר חתימה על כתב סודיות, כמפורט בסעיף 8.2 שבעמוד 5 למסמכי המכרז.
  2. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 16.8.2018 בשעה 12:00 בדיוק. 
שם הזוכה: 
הראל חברה לביטוח בע"מ
תאריך פרסום:
08/07/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive