מיזם משותף להקמה ותפעול קהילת חדשנות בתחום ערים חכמות

פטור ממכרז מס' 123: מיזם משותף להקמה ותפעול קהילת חדשנות בתחום ערים חכמות
מספר הודעה: 
45-123
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
מיזם משותף להקמה ותפעול קהילת חדשנות בתחום ערים חכמות
שם הספק: 
עמותת מרכז פרס לשלום
תקופת התקשרות: 
עד 28.2.19
סכום התקשרות: 
כ- 200,000 ש"ח
תאריך אחרון להשגות:
19/06/2018 - 17:00
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
07/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive