מנהל מערך התוכניות הבין- לאומיות בפקולטה למשפטים

פטור ממכרז מס' 195: מנהל מערך התוכניות הבין- לאומיות בפקולטה למשפטים
מספר הודעה: 
45-195
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
מנהל מערך התוכניות הבין- לאומיות בפקולטה למשפטים
שם הספק: 
עדי אלטשולר
תקופת התקשרות: 
שנתיים
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
17/01/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive