שירותי הלנת תלמידים

פטור ממכרז מס' 208: שירותי הלנת תלמידים
מספר הודעה: 
45-208
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
שירותי הלנת תלמידים
שם הספק: 
אגודת אכסניות הנוער בישראל אנ"א - במצדה ובבית שאן
תקופת התקשרות: 
ספציפית
תאריך אחרון להשגות:
26/02/2019 - 12:52
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
14/02/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive