מתן שירותי הסעות עבור עבור תכנית אוניברסיטה בעם

פטור ממכרז מס' 200: מתן שירותי הסעות עבור עבור תכנית אוניברסיטה בעם
מספר הודעה: 
45-200
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
מתן שירותי הסעות עבור עבור תכנית אוניברסיטה בעם
שם הספק: 
בון תור בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד פברואר 2019 או עד קבלת תוצאות מכרז לפי המוקדם מביניהם
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
17/01/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive