איתור וזיהוי מאגרי מידע

פטור ממכרז מס' 232: איתור וזיהוי מאגרי מידע
מספר הודעה: 
45-232
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
איתור וזיהוי מאגרי מידע
שם הספק: 
קוגניגו מחקר בע"מ
תקופת התקשרות: 
שנה + ארבע אופציות
תאריך אחרון להשגות:
18/05/2019 - 17:00
הערה כללית: 

בהתאם להודעת אגף המחשוב באוניברסיטה על ביטול ההתקשרות עם הספק, הפטור שניתן בוועדת המכרזים להתקשרות עם "קוגניגו מחקר בע"מ" בוטל

 

קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
06/05/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive