מיתוג מוזיאון הטבע החדש

פטור ממכרז מס' 229: מיתוג מוזיאון הטבע החדש
מספר הודעה: 
45-229
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
מיתוג מוזיאון הטבע החדש
שם הספק: 
הקולר הכחול בע"מ
תקופת התקשרות: 
שנתיים
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
04/04/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive