שירותי תחזוקת מתקני מים

פטור ממכרז מס' 136: שירותי תחזוקת מתקני מים
מספר הודעה: 
45-136
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
שירותי תחזוקת מתקני מים
שם הספק: 
שטראוס מים בע"מ
תקופת התקשרות: 
חמש שנים
סכום התקשרות: 
כ- 100,000 ש"ח בשנה
תאריך אחרון להשגות:
26/06/2018 - 09:34
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
14/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive